Jiný kraj, jiný mrav

Anotace:

Účastníci si osvojí chápání pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus na příkladě konkrétních postojů vůči různým tématům.

Cíle:

1. Kognitivní - účastníci vlastními slovy definují etnocentrický a kulturně relativistický přístup. Účastníci uvedou příklady výroků vztahujících se ke každému přístupu.
2. Komunikativní/Kooperativní - účastníci aktivně naslouchají, jsou schopni, ochotni upravit, změnit svůj názor na základě vyslechnutých argumentů.
3. Postojové - účastníci reflektují, analyzují, případně upraví své postoje k diskutovaným výrokům.

Čas: 45 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: práce s postoji, předsudky, identita, rozmanitost

Věk studentů: střední škola