Každodenní komunikace

Cíle:

● rozvoj schopnosti uvažovat a komunikovat při setkání s různými kulturami
● rozvoj tvořivosti a laterálního myšlení

Čas: 30 min


Stáhněte si celou lekci.

 

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ