Klima v tísni

Anotace:

Lekce se zaměřuje na hlubší porozumění principům fungování klimatického systému. Je vhodné ji využít jako navazující lekci na předchozí výklad nebo jinou formu vysvětlení základních pojmů. Žáci se zamýšlí nad příčinami klimatické změny a principy fungování klimatického systému.

Cíle:      

  • Žák vlastními slovy popíše, co je změna klimatu.
  • Žák vysvětlí principy fungování klimatického systému.
  • Žák dá do vzájemné souvislosti dílčí změny v klimatickém systému a celkové změny klimatu.

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci
Stáhněte si i přílohu

 

Tématické okruhy: životní prostředí, práce s postoji

Věk studentů: střední škola