Klimatické změny - výzva ke skromnosti nebo globální katastrofa?

Anotace:

Aktivita pracuje s citáty různých osobností vyjadřujících se tématu změny klimatu z jejich úhlů pohledu. Žáci se seznámí s článkem ke Zvláštní zprávě Mezinárodního panelu pro změny klimatu (IPCC), která popisuje scénáře možného vývoje při oteplení o více než 1,5°C.

Cíle:      

  • Žák formuluje a argumentuje vlastní postoj ke klimatické změně
  • Žák v textu vyhledá informace o klimatické změně a zdůvodní svůj výběr

Čas: 60 minut

Stáhněte si celou lekci
Stáhněte si i přílohu

 

Tématické okruhy: životní prostředí, práce s postoji

Věk studentů: střední škola