Největší přání - Jaká je odměna za práci

Anotace:

Děti s pomocí matematiky zjistí, kolik si vydělá dělník, který vyrábí hračky. Společně potom diskutují, zda je odměna adekvátní a jak se k této problematice mohou samy jako spotřebitelé postavit.

Cíl:

Žáci spočítají výši mzdy švadleny vyrábějící hračky a navrhnou možná řešení, jimiž by se dalo předcházet vykořisťování ze strany zaměstnavatele a nevhodným pracovním podmínkám.

Čas: 2 × 45 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, lidská práva, chudoba, sociální spravedlnost

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ