Největší přání - Kudy pluje loď

Anotace:

Děti získávají informace o námořní dopravě z Číny do Evropy. S pomocí školních atlasů si zakreslují do slepé mapy trasu kontejnerové lodi ze Šanghaje do Hamburku a seznamují se s vybranými zeměpisnými místy na této trase.

Cíle:

  • Žáci odhadnou na mapě světa, kudy by mohla plout námořní kontejnerová loď z Číny do Evropy.
  • Vyberou v textu pro ně důležité informace o námořní přepravě.
  • Podle informací v textu zakreslí do slepé mapy námořní trasu z Číny do Evropy.
  • Přiřadí vybrané fotografie k zeměpisným místům.

Čas: 60 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, odpovědná spotřeba

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ