Největší přání - Největší přání

Anotace:

Děti čtou celou knížku metodou řízeného čtení. Po četbě každé kapitoly nebo v jejím průběhu si vyučující ověřuje, jak žáci přečtenému textu rozumějí, ptá se na jejich dojmy z četby, klade jim řadu podnětných otázek. K charakteristice postav a k hledání společných rysů s knižními hrdiny mají děti k dispozici pracovní listy.

Cíle:

  • Žáci vyjadřují své pocity z přečteného textu.
  • Předvídají, jak bude příběh pokračovat.
  • Pracují tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.
  • Vyjadřují své dojmy z četby.
  • Charakterizují hlavní postavy knihy.
  • Hodnotí chování postav v klíčových okamžicích příběhu.
  • Najdou, co mají s postavami knihy společného.

Čas: 3 × 45 min.

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ