Největší přání - Oceánští obři a námořní doprava

Anotace:

Děti si představují velikost kontejnerové lodi a délku námořní trasy, pro lepší názornost porovnávají velikost s rozměry jim známých objektů či předmětů. Zamýšlejí se nad výhodami a nevýhodami námořní přepravy a zvažují alternativní možnosti nákupu či pořízení hraček.

Cíl:

  • Žáci si vybaví lodě, které dosud viděli, a popíšou vlastní zážitky.
  • Vizualizují si velikost kontejnerové lodi a délku námořní trasy z Číny do Evropy, údaje přirovnávají k rozměrům jim známých objektů a předmětů.
  • Uvedou důvody a způsoby přepravy zboží na velké vzdálenosti.
  • Posoudí výhody a nevýhody námořní dopravy.
  • Vyhledají příklady českých výrobců hraček a formulují svoje otázky k tématu.

Čas: 60–90 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, odpovědná spotřeba

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ