Největší přání - Zážitky z cest

Anotace:

Děti porovnávají koníkovu cestu s vlastními cestovatelskými zážitky. Zamýšlejí se nad vybranými slovními spojeními v textu a zapojují své smysly, aby se pokusily vžít do koníkovy plavby na kontejnerové lodi.

Cíle:

  • Žáci si vybaví své vlastní cestovatelské zážitky a vzájemně je sdílejí.
  • Vyjasní si význam vybraných slov a slovních spojení v textu a nahradí je jinými vyjádřeními stejného významu.
  • Z textu, ilustrací a zvukových (případně i čichových) vjemů si vytvářejí bližší představu koníkovy cesty.
  • Porovnají svoje cestovatelské zážitky s popsanou koníkovou cestou a formulují otázky, co dalšího by ještě chtěli o koníkově cestě zjistit.

Čas: 45 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ