Nelze přehlížet dnešní hrozby

Anotace:

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad hrozbami dnešního světa. Metodou „poslední slovo patří mě“ pracují žáci s textem od Václava Havla pojednávající o klimatické změně a sami se nad tímto fenoménem zamýšlí.

Cíle:      

  • Žák vyjádří a zdůvodní svůj názor na hrozby v dnešním světě
  • Žák argumentuje vlastní výběr pasáže z textu
  • Žák popíše důvody svých spolužáků pro výběr konkrétní pasáže z textu
  • Žák diskutuje nad otázkou hrozeb v dnešním světě a respektují při tom stanovená pravidla

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci
Stáhněte si i přílohu

 

Tématické okruhy: životní prostředí

Věk studentů: střední škola