Není čert jako čert

Anotace:

V této aktivitě se zaměříme na postavu čerta a odlišné vlastnosti, které jsou s ním spojovány. K tomuto zamyšlení nás vede fakt, že postava čerta se může v různých pohádkách lišit a některé odlišnosti lze vysledovat v návaznosti na jazykové prostředí. V němčině, ale třeba také v holandštině, totiž nelze odlišit čerta od ďábla, protože pro obě postavy existuje jen jedno slovo, totiž ďábel. To samozřejmě výrazně ovlivňuje představu o tom, co takový čert-ďábel dělá a jaké má vlastnosti.

Cíle:

Reflexe rozdílných vlastností vážících se k jedné pohádkové postavě. Zamyšlení nad hodnotami, které postavy ztělesňují.

Čas: 30 minut

Stáhněte si celou lekci.
 

Tématické okruhy: předsudky, identita, rozmanitost

Věk studentů: