Nový svět

Anotace:

Nový svět je grafický román (obrazový komiks), jehož autorem je světově proslulý grafik, autor animovaných filmů a obrazových knih Shaun Tan. V knize, která získala kromě jiných ocenění také Cenu Astrid Lindgrenové, vypráví bez jediného slova příběh člověka hledajícího nový domov pro svou rodinu. Odlišnost nové země a strasti, které jinakost přináší, se časem mění. Důležité je potkat přátelské lidi – díky jejich pomoci se hrdina v novém světě zabydlí.
Obrazová nadsázka umožňuje přenos příběhu do kteréhokoliv času a místa, vedlejší příběhové linie zachycují další postavy, které z rozmanitých důvodů také opustily svůj domov a vydaly se do neznáma. „…zjistil jsem, kolik toho obdivuji, kolik toho sdílím, a jak moc bych si přál, aby někdo vysvětlil „mým“ lidem, jaké to je být přesídlencem, odchodlíkem, znovučlověkem bez toho zamatlaného slova ‚emigrant´,“ napsal k Tanově knize spisovatel Petr Sís.
Poznámka: Kniha je zvláště vhodná pro ty žáky, kterým dělá potíže četba psaných textů. 

Cíle:

Cíle pro žáky:

  • Používají čtenářské strategie – vyjasňování, vytváření představ, hledání souvislostí, předvídání, (kladení otázek).
  • Promítají do volného psaní své zkušenosti či znalosti k tématu migrace.
  • Oceňují písemné práce svých spolužáků.

Cíle pro učitele českého jazyka:

  • Představí žákům grafický román Nový svět.
  • Motivuje žáky k četbě – zvláště ty žáky, kteří čtou neradi.

Cíl pro učitele výchovy k občanství:

  • Použije knihu Nový svět pro evokaci k tématu migrace.
  • Vychovává žáky ke globálnímu občanství. 

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: migrace, identita, rozmanitost

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola