Růže z Afriky

Anotace:

Vybraný komiksový příběh z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu otevírá téma ovlivňování potravinové bezpečnosti politickými a ekonomickými zásahy. Konkrétně se snaží na příkladu květinového průmyslu v rozvojových zemích upozornit na nešetrné využívání přírodních zdrojů zahraničními společnostmi a na špatné pracovní podmínky na plantážích.

Cíle pro žáky:

  • Propojí si souvislosti mezi pěstováním květin a problematikou hladu ve světě.
  • Vyvozují z komiksových obrázků informace a formulují domněnku týkající se závěru příběhu.
  • Analyzují mediální sdělení týkající se pěstování růží a obchodu s nimi.
  • Pojmenují aktéry, jejich zájmy a možnosti, jak lze ovlivňovat negativní dopady květinového průmyslu.
  • Navrhnou leták, kterým by mohli oslovit veřejnost či vybranou cílovou skupinu.

Čas: 90 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: lidská práva, globalizace, vzájemná závislost, životní prostředí

Věk studentů: střední škola