Více a méně změny klimatu

Anotace:

Aktivita je postavena na diskuzi nad příčinami a dopady změny klimatu. Vytváření sítě souvislostí vede žáky k pochopení vzájemných vazeb mezi příčinami a důsledky změny klimatu a uvědomění si složitosti tohoto systému.


Cíle:      

  • Žák tvoří a reaguje na otevřené otázky.

  • Žák diskutuje téma změny klimatu a své názory podkládá argumenty.

  • Žák identifikuje základní souvislosti mezi příčinami a důsledky změny klimatu.
     

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci a přílohu.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, životní prostředí

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola