Dvanáct českých škol se letos stane Světovými

Publikováno: 5. 6. 2013 Doba čtení: 4 minuty
Dvanáct českých škol se letos stane Světovými
©

Praha, 5. 6. 2013 – Jak se pozná škola, která je světová a co to znamená učit světově? V rámci projektu Světová škola, který společně organizují neziskové organizace Člověk v tísni a Adra se světovou se může stát škola, která učí své žáky diskutovat o globálních problémech a souvislostech i přemýšlet, jak se v nich orientovat a jak je řešit. Dne 12. 6. 2013 obdrží v Praze certifikát Světová škola dalších 12 základních a středních škol z celé republiky. 

Kritéria pro udělení titulu Světová škola vycházejí z cílů a principů globálního rozvojového vzdělávání (GRV) uvedených v Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2011-2015. Ta definuje globální rozvojové vzdělávání jako celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují, a směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Podrobná kritéria pro udělení certifikátu Světová škola si můžete přečíst zde.

Co si pod tím lze představit? Úspěšné týmy složené z žáků, studentů a učitelů škol z celé České republiky ve svých projektech zpracovávaly konkrétní „lokální problémy“ mající globální přesah. Se získanými informacemi a návrhy řešení pak školy dokázaly vstoupit na veřejnost i do médií. Školy si také vyzkoušely, jak pro realizaci projektů získat partnery a podporu z řad místních institucí, médií či firem. Ohlasy zapojených školních týmů jsou kladné a témata globálního rozvojového vzdělávání se skutečně stávají součástí života školy. „Pro mě osobně byl nejvýznamnějším fakt, že žáky práce (zejména) v konečné fázi projektu doslova strhla - na akci se těšili, dávali si záležet, aby vše klaplo tak, jak mělo. Uvědomili si, že jsou součástí týmu a že jejich případný nezdar by ovlivnil výsledek celé akce,“ říká jeden za zapojených učitelů Stanislav Švejcar ze ZŠ Zámecká v Litomyšli.

Titul Světová škola bude odměnou za téměř roční intenzivní spolupráci žáků, studentů, učitelů i vedení těchto škol na tom, aby byl každodenní život jejich školy obohacen o globální dimenzi.

V letošním roce se Světovými stanou tyto školy:

 • Gymnázium ALTIS Praha

 • Gymnázium, Havířov-Město

 • Gymnázium Kadaň

 • Gymnázium Mnichovo Hradiště

 • SPŠS a OA Kladno

 • ZŠ Zámecká, Litomyšl

 • ZŠ Šumavská, Šumperk

 • OA a VOŠE Tábor

 • ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava

 • Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec

 • Střední průmyslová škola Rakovník

 • Střední průmyslová škola chemická Brno

O projektu Světová škola

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s o. s. ADRA. Nad Světovou školou převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Projekt je určen všem typům škol. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;

 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;

 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;

 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;

 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;

 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více informací:

www.varianty.cz/svetovaskola

http://www.adra.cz/prvak/svetova-skola


O organizátorech

 Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využívají zájemci především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV, tak na moderní vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky.

www.varianty.cz

Program globálního rozvojového vzdělávání PRVák při o. s. ADRA rozvíjí samostatné myšlení a otevřenost vůči světu kolem nás. Vede žáky, studenty i peda­gogy k zájmu o globální témata. Program probíhá na mateřských, základních a středních školách. Během vzdělávacích programů jsou žáci a studenti vedeni k pochopení propojenosti svých vlastních životů s životy druhých a diskutují o dopadech svého chování a životního stylu na obyvatele jiných částí světa.

http://www.adra.cz/prvak


Kontakty pro novináře:


Program Varianty

Kateřina Sobotková

mobil:604 204 379

e-mail: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz


Program PRVák

Tereza Čajková

mobil:734 795 307

e-mail: tereza.cajkova@adra.cz

 

Autor: Varianty