Havarijní objekty Předlice

Publikováno: 28. 4. 2014 Doba čtení: 3 minuty
Havarijní objekty Předlice
©

Není tomu tak dlouho, co se v centrálních Předlicích zřítil dům, na který někteří obyvatelé upozorňovali. Bohužel to mělo tragické následky, na které nejspíš nikdo nezapomene. Nebyl to však jediný dům, ze kterého se postupně jeho obyvatelé museli vystěhovat, a který se stal pro ostatní nebezpečným.

           Předlice jsou jednou z částí města Ústí nad Labem, kde se momentálně nachází nejvíce objektů, které jsou v havarijním stavu. Rozhodli jsme se tedy znovu zmapovat jejich aktuální stav. Největší riziko, které z havarijních stavů objektů plyne, je nebezpečnost pro obyvatele Předlic, kteří si na tuto situaci neustále stěžují. Domy nejsou zcela zabezpečené, mnohdy jsou prostupné, vstupují do nich hledači kovů, drogově závislí, bezdomovci, ale také děti, které si zde hrají. Varovné cedule nestačí a není nepředstavitelné, že by mohlo dojít k vážnému úrazu.

           Mapování těchto objektů probíhalo zhruba od prosince 2013 do února 2014, kdy jsme objekty nafotily a sepsaly krátké zprávy, v jakém stavu se domy nacházejí. Aktuálnost údajů je k březnu 2014.

           Důležité je položit si otázku: „Co nebo kdo je příčinou toho, že domy v Předlicích postupně chátrají?“ Většina lidí si myslí, že za zničením domů stojí nájemníci, což je mylné. Kdyby toto bylo pravdou, tak by v Předlicích nestál jediný obyvatelný dům. Vše začalo v 90. letech privatizací, kdy domy v Předlicích začali skupovat noví majitelé či „bílí koně,“ kteří je zakoupili pouze za účelem zisku. O domy se nestarali a nestarají, jezdili pouze vybírat nájmy, o technický a hygienický stav domů se nezajímali a jejich praktiky vůči nájemníkům se nedaly považovat za zákonné. / k tomuto detailně viz materiály z minulosti http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1364590154-cerny%20petr.pdf nebo http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1367342737-socialni%20exkluze.pdf/

           Domy jsou prázdné, nikdo neví, co s tím (jistou naději přináší Nový občanský zákoník, ale to nejdříve v horizontu 10 let). Někteří majitelé nejsou k zastižení, domy dál chátrají a ohrožují ostatní.

           Vedle mapování havarijních objektů se také zaměřujeme na obydlené domy. Některé jsou ve špatném technickém i hygienickém stavu. Komunikace s majiteli často ztroskotává hned v počátcích, proto se po čase obracíme na státní správu. Od února 2013 jsme podali celkem 7 podnětů k prošetření stavu objektů (z toho 4 podněty v Předlicích). Podněty podáváme Krajské hygienické stanici, Magistrátu města Ústí nad Labem – Stavební odbor a dle místa domu příslušnému Úřadu městského obvodu – oddělení sociálních věcí. Podnětem upozorňujeme na nedostatky v daném domě a žádáme patřičné úřady o šetření a zjednání nápravy. Pokud se nám odpovědi dostane, tak často ve velmi podobném znění – např. nesmí/nemusí být umožněno úředníkům do objektu vstupovat, poděkování za podnět, který prošetří, podnět není v kompetenci daného úřadu.

           Proč podněty podáváme? Proč se lidé jednoduše neodstěhují? Odstěhovat se mohou a s nalezením vhodného bydlení pomáháme, ale nastěhují se lidé, kteří jsou aktuálně v bezvýchodné situaci a potřebují střechu nad hlavou (kvalita bydlení není v tu chvíli na prvním místě). Podněty se snažíme upozornit na majitele, kteří se o domy nestarají, zneužívají bezvýchodné situace nájemníků a v neposlední řadě mají spočítáno, kolik budou nájemníci dostávat na bydlení formou příspěvku a doplatku na bydlení.

           Činnost úřadů je do značné míry omezená např. Stavební zákon umožňuje vstup v případě, že je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob (§ 172 odst. 3 stavebního zákona).

           Není zde tedy možnost situaci řádně prošetřit a zjednat nápravu. Není zde tedy nic, co by majitele donutilo k udržování standardního bydlení. Co lze očekávat? Domy budou chátrat/spadnou/půjdou do dražby. Budou skoupeny tím, „kdo dá nejvíc.“ Jak se bude majitel chovat ke svému majetku, se otiskne do života lokality a můžeme jen doufat, že se nebudou opakovat 90. léta.

Celá zpráva je ke stažení ZDE

Autor: Lenka Stiborová a Radka Kunešová, terénní sociální pracovnice a koordinátorka terénních sociálních pracovníků, Pracovnice jsou součástí realizačního týmu projektu "Kooperace pro ústecké Předlice", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.