Jak rozumět mediálním sdělením o migraci?

Publikováno: 20. 10. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Jak rozumět mediálním sdělením o migraci?
© Člověk v tísni

I přes přehlížení cizinců jako plnohodnotných členů české společnosti či jako potenciálních zákazníků tuzemských médií není český čtenář o témata spojená s kulturní, etnickou a jazykovou rozmanitostí zcela ochuzen. Nicméně z valné části je zpravodajství, které se dotýká cizích státních příslušníků žijících na území Česka, buď téměř výlučně negativní a bulvarizující, či poukazuje na cizince jako na neintegrální součást české společnosti.

Velká část veřejnosti pohlíží na migraci a na migranty v České republice skrz mediální výstupy vytvořené novinaří, což často vede k tomu, že pak mají o daném tématu zkreslené (často negativní) představy. Vzdělávání a mediální gramotnost, ale může přispět k většímu pochopení migrace jako společenského fenoménu a celkové toleranci ve společnosti, neboť zrovna zkreslené zprávy o migraci mnohdy působí proti-integrační.  

Cílem příručky „Jak rozumět mediálním sdělením o migraci“ je proto poskytnout podporu především středoškolským učitelům v rámci projektu „Media a migrace na středních školách“ a studentům a žakům středních škol, které se o dané téma zajímají. 

Příručka „Jak rozumět mediálním sdělením o migraci“ je určená především pro učitele středních škol a může být využívaná v rámci mediální nebo multikulturní výchovy na školách. Příručka obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. V příručce se taký věnujeme tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví, jelikož je to velice aktuálním jak společenským tak i mediálním tématem. V příručce mohou učitele dále najit praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce. Nedílnou součástí příručky je slovník migračních pojmů a přehled různých informačních portálu o migraci. 

Příručka je ke stažení zde: https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/673/file/1482331339-jak-rozumet-medialmim-sdilenim-o-migraci.pdf

Projekt Media a migrace na středních školách je podporován Ministerstvem kultury České republiky. 

Autor: Člověk v tísni