Dobrovolník do mediálního oddělení

Chcete získat či uplatnit zkušenosti v PR, grafice, práci s textem, videem či v digitálním marketingu a podílet se na přípravě kampaní i běžném provozu mediálního týmu sympatické neziskovky? Pojďte k nám!

Požadujeme

 • vysokou míru samostatnosti
 • schopnost psaní a editace textů v různých žánrech a další novinářské dovednosti (ideálně doložené vlastními články v tisku nebo na internetu)
 • dobrou znalost angličtiny, příp. dalších jazyků
 • komunikativnost
 • kreativitu
 • organizační schopnosti
 • nadstandardní technické dovednosti při práci s PC (zvláště uvítáme základní znalosti html, práce s mapami, infografikou a webovými službami a/nebo schopnost se v nich rychle zorientovat podle adhoc zadání)
 • schopnost rychle se učit, která může vyvážit případné nedostatky v požadavcích výše

Nabízíme

 • praxi v profesionální neziskové organizaci
 • prostor pro osobní rozvoj, tvořivost a samostatné myšlení
 • doporučení pro budoucího zaměstnavatele
 

Předpokládáme, že by dobrovolník mohl pracovat cca 5-6 hodin týdně či jednou za 14 dní a docházel přímo na pracoviště v Praze na Šafaříkově 24.V případě zájmu o nabízenou pozici nám zašlete CV a motivační dopis, příp. ukázky práce e-mailem na adresu media@clovekvtisni.cz a přiložte ukázky dosud publikovaných textů. Další informace na telefonu 777 787 943.
 

Těšíme se na Vás :)