Mobilní tým ukončil práci na Zábřežsku

Publikováno: 31. 3. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Mobilní tým ukončil práci na Zábřežsku
©

Na konci března odprezentoval Mobilní tým (MT) svoji další zprávu z monitoringu. Monitorovaným územím bylo tentokrát město Zábřeh a s ním 28 přidružených obcí.  Práce trvala od října minulého roku do letošního ledna. MT oslovil víc než 300 respondentů a další desítky úředníků, zástupců neziskovek nebo obcí.  Nad výslednou zprávou se sešli starosta města, vedoucí místních neziskových organizací, zástupkyně krajského úřadu a jiní pozvaní aktéři sociálních služeb.

Zpráva obecně vypovídá o celkové sociální situaci tamních obyvatel, ale především zjišťuje potřebnost služeb v regionu a také navrhuje některá opatření. Zajímavým tématem právě v Zábřehu byl zhoršující se pocit bezpečí, který MT zaznamenal mezi obyvateli města. V horizontu posledních dvou až tří let se lidé začali cítit nejistě zejména v zábřežských parcích, v okolí supermarketů nebo v blízkosti komerčních ubytoven. Někteří se po městě preventivně nepohybují v noci, jiní dokonce mluví o místech, kterým se vyhýbají i za bílého dne. Mluví o bezdomovcích, narkomanech a množství přistěhovaných Romů. MT se podařilo zjistit, že reálný počet přistěhovaných romských rodin zdaleka neodpovídá číslu, které uváděli místní. Problémy spojené s bezdomovectvím vnímá MT spíše v nedostatku terénních a nízkoprahových služeb pro tuto skupinu lidí. Skutečným problémem v Zábřehu je kromě rozvoje komerčních ubytoven hlavně otevřená drogová scéna, procentuální počet uživatelů ve městě je vyšší než např. v Olomouci. Problémů s tím spojených v posledních letech přibylo a pohled na celou věc místních umocňují média. Nejen ke zlepšení bezpečnosti ve městě navrhl MT posílení terénních služeb nebo zřízení denního centra pro lidi bez domova. Lidé si však především musí zvyknout na měnící se tvář města.

Už na setkání bylo zřejmé, že monitoring a zpráva mají reálné dopady. Pracovnice Fondu ohrožených dětí mají v úmyslu aktivně nabízet své služby základním školám, které o spolupráci při monitoringu projevily zájem. Zástupcům města se velmi líbil návrh na zřízení workoutového hřiště a větší důraz na práci s ohroženou mládeží. Místní neziskové organizace se také chystají využít Zprávu z monitoringu města a ORP Zábřeh jako podklad pro dotace na zřízení nových sociálních služeb.

Podle názoru Mobilního týmu i zástupkyně Olomouckého kraje je město Zábřeh výjimečné v jeho aktivním nasazení sociálního odboru směrem k obyvatelům města i k neziskovým organizacím, které v městě a okolí působí.

Autor: Terénní mobilní tým