Monitoring Mikulovicka úspěšně dokončen, pokračuje práce s klienty

Publikováno: 6. 10. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Monitoring Mikulovicka úspěšně dokončen, pokračuje práce s klienty
©

 

Mobilní tým v uplynulých měsících intenzivně pracoval  především na monitoringu Mikulovicka. Jde o malé území o pěti obcích, avšak se značnými problémy spojenými s chudobou a takřka bez sociálních služeb. Monitoring probíhal od dubna do září, v průběhu bylo osloveno cca 300 obyvatel Mikulovicka a proběhlo na 50 schůzek se zástupci obcí, ředitelů škol a dalšími místními kapacitami. V září proběhly poslední rozhovory s obyvateli obcí, se zástupci neziskových a jiných organizací. Výsledkem pětiměsíční práce je Zpráva z monitoringu Mikulovicka, kterou Mobilní tým předal starostům, zástupcům Olomouckého kraje a místním kapacitám, která bude sloužit jako podklad pro žádosti o dotace na sociální služby, nebo jako podnět ke změnám bytové a sociální politiky obcí.

Ze zprávy vyplývá, že jedním z největších problémů Mikulovicka je nedostupnost veškerých služeb, práce nebo vzdělání. Druhým zásadním problémem je vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost, která s sebou přináší patologické jevy. Tyto hlavní nedostatky způsobují problémy jako jsou předluženost, riziko závislosti na sociálních dávkách, alkoholu a drogách, rozpad rodin, vyšší kriminalita apod. Vedlejším efektem je, že se střední a mladá generace stěhuje za prací z regionu. Na Mikulovicku poté nezůstávají místní kapacity a vzdělaní lidé, kteří by mohli iniciovat potřebné lokální změny.

Mobilní tým ve Zprávě z monitoringu z Mikulovicka navrhuje posílení sociálních služeb, které budou pracovat jak preventivně, tak “léčebně” - to znamená, že sociální pracovník bude s klienty hledat cestu, jak řešit jejich obtížnou životní situaci. Dalším návrhem je posílení dobrovolnictví. To by mohlo mít vliv na větší zapojení obyvatel bez zaměstnání do veřejného života, postupné budování pracovních návyků a náplň volného času. Neposledním návrhem je zlepšení prezentace stávajících sociálních služeb.

Jeden z úkolů, tedy monitoring, je splněn, přesto bude Mobilní tým na Mikulovicku působit dál. Zaměří se na poskytování terénních sociálních služeb, které v oblasti velmi chybí. Členové týmu budou také mentorovat nově vznikající projekty jako je např. (proti)dluhová poradna nebo terénního sociálního pracovníka obce Mikulovice.

Autor: Terénní mobilní tým, Terénní sociální pracovníci