Nemáme kde bydlet. Zn: Udělejte s tím něco.

Publikováno: 22. 1. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Nemáme kde bydlet. Zn: Udělejte s tím něco.
©

36 rodinám s dětmi hrozí na konci ledna vystěhování z ústecké ubytovny v ul. Čelakovského. Její majitel a následně i provozovatel se rozhodli ukončit využívání objektu tímto způsobem. Navzdory této patové situaci většina rodin stále vyčkává, co se stane, místo aby okamžitě svůj problém řešila. Již za deset dní se přitom obyvatelé ubytovny mohou ocitnout „na ulici“.

Vzhledem k tomu, že v takovém případě bude velmi obtížné sehnat bydlení na ostatních již nyní téměř naplněných ubytovnách v blízkém okolí, a že se může naplnit nejhorší scénář – totiž rozdělení rodin a odebrání dětí do ústavní péče, je laxnost dosavadních obyvatel ubytovny velmi zarážející.

Zpět k počátku problému: Když se na konci listopadu objevila informace, že ubytovna Čelakovského 806/4 v Ústí nad Labem, na které byly ubytovány bezmála čtyři desítky rodin s dětmi, má nejistou budoucnost, docházely na ubytovnu tři naše terénní sociální pracovnice.

Protože byl majitel ubytovny, společnost CPI byty a.s., nespokojen s průběhem dosavadního provozování objektu panem Mižigarem, rozhodl ředitel společnosti o ukončení nájemního vztahu. Dokonce ani pan Mižigar neměl již zájem v činnosti pokračovat. Po rozhovorech s několika nájemníky vyplynulo, že mají smlouvu do 17.12. 2012, co se bude dít poté, netušili. Nájemníkům byla nabídnuta z naší strany pomoc s hledáním nového bydlení, byly jim předány letáky s kontakty na terénní pracovnici dané lokality, která do ubytovny od této doby pravidelně docházela a také několik kontaktů na pronajímatele bytů v Ústí nad Labem.

V průběhu prosince se objevila nová informace, že současnému provozovateli panu Mižigarovi bude prodloužena smlouva do konce ledna 2013. Nájemníci stále nevěděli, zda budou moci na ubytovně zůstat, nebo se budou muset odstěhovat, přesto však nikdo neprojevil vážnější zájem o pomoc s hledáním bydlení. Pan Mižigar už údajně s nájemníky ani zaměstnanci ubytovny nekomunikoval. V půlce ledna jsme na vstupních dveřích našly vzkaz od CPI byty a.s., že ubytovna bude 1.2.2013 uzavřena a všichni ubytovaní musí být nejpozději do 31.1.2013 odstěhovaní.

Aktuálně: Stav ubytovny a hygienických podmínek na ní se rapidně zhoršil, v současné době má do objektu přístup prakticky kdokoli, společné prostory jsou značně znečištěny. V některých neobydlených bytech protéká z topení a vodovodních baterií voda a stropem prosakuje na chodby i do bytů nájemníků. Z prázdných bytů dělníci vyklízí zbytky nábytku. Prozatím nemáme žádné informace, zda se bude doba pro vystěhování lidí bydlících na ubytovně prodlužovat a nebo majitel objektu, společnosti CPI byty a.s., nalezl nového provozovatele, který by chtěl v provozu ubytovny pokračovat.

Do současné doby se z ubytovny odstěhovaly pouze čtyři rodiny. Kromě nájemníků, kteří přišli do ubytovny nedávno z Předlic, neprojevil zájem o námi nabízenou pomoc (která nic nestojí) s hledáním bydlení nikdo z ubytovaných.

Otázkou je, jak můžeme u lidí v nouzi probudit vůli postavit se čelem k realitě a dodat jim potřebné sebevědomí v řešení své nelehké životní situace?

Autor: Romana Smetanová a Denisa Urbánszká, TSP