Podpořte české děti v návratu do škol! Partneři zdvojnásobí každý váš dar

Publikováno: 1. 10. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Podpořte české děti v návratu do škol! Partneři zdvojnásobí každý váš dar
© Shutterstock

Až do prvního listopadu běží sbírka Lepší škola pro všechny, díky níž můžeme děti podporovat v návratu do škol. Každá vaše pomoc je teď dvakrát významnější – všechny dary, které nám v tomto období pošlete, totiž zdvojnásobíme! A že je to letos opravdu potřeba.

Díky darům můžeme doučovat děti z ohrožených rodin i podporovat samotné doučovatele třeba s pomocí naší nové knihovny materiálů Doučujte.cz. V případě lokálních i celostátních lockdownů a přechodu na distanční výuku jsme opět připraveni potřebným zapůjčovat notebooky a zajišťovat připojení. Nejdůležitější je, aby děti z výuky opět nevypadly a aby dokázaly dohnat, co jim během lockdownu uteklo.

Všechny dary zaslané do pondělí 1. 11. 2021 naši partneři zdvojnásobí.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Během téměř roku a půl distanční výuky se mezi dětmi prohloubily rozdíly. Podle dat České školní inspekce se ve školním roce 2020/21 nemohlo až 50 000 dětí pravidelně zapojovat do výuky. Některé neměly přístup k internetu nebo k počítači, některým zase chyběla dostatečná podpora v rodině a neměl je tak kdo naučit, jak s technikou zacházet. I pro děti s dostatečným zázemím byla ale online výuka často náročná. Ztratily osobní kontakt s kamarády i s vyučujícími.

I díky sbírce jsme v první polovině roku podpořili už 1475 dětí

Za pomoci darů z loňského ročníku Lepší školy pro všechny jsme v letošním roce mohli doučovat 660 dětí. Doučování probíhalo v online formě i venku podle toho, jaká byla zrovna epidemiologická situace. Na webu sbírky si můžete přečíst, jak naši pracovníci pomohli třeba sestrám Lídě a Terezce.

V některých rodinách se děti nemohly vzdělávat, protože rodina nevlastnila počítač nebo neměla internet. Takový byl i příběh Radka, který se vůbec nepřipojoval na hodiny. Až potom, co ho naše pracovnice navštívila doma, se ukázalo, že „za školu” chodí ani ne tak kvůli nízké motivaci, ale kvůli nedostatečné technice. Jeho počítač se totiž na hodinu vůbec nedokázal připojit a Radkova rodina se styděla si říct o pomoc. 360 rodinám, jako je ta Radkova, jsme proto zapůjčili laptopy. Dalším třem stovkám dětí jsme zajistili připojení k internetu, aby se mohly připojovat na distanční výuku.

Věnujeme se dětem od útlého věku až po střední školu. Pro předškoláky máme po republice jedenáct předškolních klubů a dvě terénní pracoviště, kde jim pomáháme zvládnout základní dovednosti, které budou potřebovat při nástupu na základní školu. I když byly kluby letos z velké části uzavřené, navštěvovalo je 106 dětí. Pro děti v devátých třídách, středoškoláky a vysokoškoláky jsou tu naši kariérní poradci, kteří jim pomáhají si vybrat budoucí povolání. Letos s nimi řešilo svou budoucnost 209 dětí, mezi nimi i Kristýna.

Pro děti všech věkových kategorií máme otevřené nízkoprahové kluby, kde si mohou v bezpečném prostředí třeba dělat domácí úkoly. Letos tuhle možnost využilo 445 dětí a mladistvých.

Vedeme mladé lidi k zájmu o společnost

V září jsme už po sedmé předávali Cenu Gratias Tibi. Stejně jako loni proběhlo předávání pod pražským metronomem v Letenských sadech a cenu za obecně prospěšné projekty dostal třeba sedmák Štěpán za únikovku spojenou se sbírkou na libereckou zoo.

Gratias Tibi shrnuje, k čemu se snažíme mladé lidi vést: k respektu k ostatním, aktivnímu občanství a vnímavosti vůči světu kolem nás. Spolupracujeme s téměř třemi čtvrtinami všech základních a středních škol v Česku, pro které máme na webu jsns.cz celou řadu výukových materiálů týkajících se třeba nedávné historie, klimatu nebo mediálního vzdělávání. Během lockdownu jsme lekce zpřístupnili všem, takže z nich mohli čerpat i rodiče při domácí výuce.

Tématu médií se věnujeme i během Týdnů mediálního vzdělávání, které se letos konaly už popáté. V rámci nich se žáci mohli zúčastnit třeba panelové debaty s novináři o tom, co je to vlastně pravda, nebo si zahrát videohru poukazující na problém kyberšikany.

Kromě dětí podporujeme také učitele a doučovatele

Pro asistenty pedagogů jsme letos spustili už druhý díl kurzu S asistenty k lepší škole s názvem Sam není sám. Na příběhu malého chlapce poukazuje na důsledky distanční výuky a význam bezpečného prostředí doma i ve škole.

Úplnou novinkou je portál Doučujte.cz, který nabízí všem, kdo by chtěli začít doučovat, potřebné materiály a doporučení, které Člověk v tísni nashromáždil za 13 let práce. Uvědomujeme si, že v letošním roce bude při výuce potřebovat pomoc mnohem více dětí než kdy dřív, a proto chceme doučovatelům usnadnit začátky.

Jsme také spoluzakladateli iniciativy Fakulty doučují, do které se zapojilo 600 studentů pedagogických fakult i dalších oborů. Ti teď mohou v rámci praxí doučovat děti, které to potřebují.

Každá pomoc se počítá. Dvakrát!

Abychom mohli v našich aktivitách pokračovat i nadále, potřebujeme Vaši podporu. Příspěvkem podpoříte ohrožené děti, které by bez podpory neměly šanci školu zvládnout, ale i pedagogy, jejich asistenty a celé školy. Dary, které nám zašlete do prvního listopadu, navíc naši partneři zdvojnásobí.


Autor: Člověk v tísni

Související články