Pracovní poradenství

Publikováno: 2. 1. 2013 Doba čtení: 1 minuta
Pracovní poradenství
© Foto:

Pracovní poradenství je součástí činnosti PSI od ledna 2006. Jeho hlavní náplň tvoří především poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů a zprostředkování zaměstnání.

Nejvýznamnější cílovou skupinou programu jsou sociálně vyloučení Romové, osoby opouštějící výkon trestu a mladiství a adolescenti ukončující ústavní výchovu.

Pracovní poradci jim pomáhají například s vyhledáváním volných pracovních míst nebo vhodných rekvalifikačních kurzů, s přípravou na pracovní pohovor a snaží se je celkově nasměrovat tak, aby uspěli na trhu práce. Zároveň působí jako zprostředkovatelé mezi klientem, úřadem práce a potenciálním zaměstnavatelem.

Mezi hlavní cíle patří:

  • zvýšit sociální mobilitu klientů a s ní jejich schopnost řídit si svůj život samostatně
  • vytvořit záchrannou integrační síť dříve, než se plně rozvinou negativní důsledky jejich sociálního propadu (dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta motivace apod.)
  • přispět k řešení problematiky sociálního vyloučení prostřednictvím dosud chybějící koordinace aktivit v oblasti sociálních služeb a specializovaného poradenství (především v oblasti zaměstnanostní politiky)
  • snížit práh dostupnosti sociálních a zaměstnanostních služeb pro příslušníky vyloučených komunit a snižovat „vysoký práh“ v přístupu zaměstnavatelů k příslušníkům cílové skupiny (např. prostřednictvím individuální práce se zaměstnavateli i potenciálními zaměstnanci z řad cílové skupiny)
Autor: