Pracovní poradenství

Publikováno: 3. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Pracovní poradenství
©

Lidé žijící v podmínkách sociálního vyloučení mají ve většině případů nedostatečnou kvalifikaci a tedy i menší šance uspět na trhu práce, zvláště v regionech s vysokou nezaměstnaností. Kromě toho se také hůře orientují ve složitém institucionálním prostředí a hledání zaměstnání je pro ně bez cizí pomoci velmi obtížné.

Společnost Člověk v tísni se snaží lidem znevýhodněným na trhu práce pomoci a proto od ledna 2006 realizuje program Pracovního poradenství, mezi jehož hlavní náplně činnosti patří poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů a zprostředkování zaměstnání.

Nejvýznamnější cílovou skupinou programu jsou sociálně vyloučení Romové, osoby opouštějící výkon trestu a mladiství a adolescenti ukončující ústavní výchovu. Pracovní poradci jim pomáhají například s vyhledáváním volných pracovních míst nebo vhodných rekvalifikačních kurzů, s přípravou na pracovní pohovor a snaží se je celkově nasměrovat tak, aby uspěli na trhu práce. Zároveň působí jako zprostředkovatelé mezi klientem, úřadem práce a potenciálním zaměstnavatelem.

Hlavní cíle:

1) zvýšit sociální mobilitu klientů a s ní jejich schopnost řídit si svůj život samostatně

2) vytvořit záchrannou integrační síť pro příslušníky vyloučených komunit dříve, než se plně rozvinou negativní důsledky jejich sociálního propadu (dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta motivace apod.)

3) přispět k řešení problematiky sociální exkluze prostřednictvím dosud chybějící koordinace aktivit v oblasti sociálních služeb a specializovaného poradenství (především v oblasti zaměstnanostní politiky)

4) snížit práh dostupnosti sociálních a zaměstnanostních služeb pro příslušníky vyloučených komunit v místě na straně jedné a na straně druhé snižovat „vysoký práh“ v přístupu zaměstnavatelů k příslušníkům cílové skupiny sociálně vyloučených Romů (např. prostřednictvím individuální práce se zaměstnavateli i potenciálními zaměstnanci z řad cílové skupiny)

#~gallery-3~#

Autor: