Právník pomáhá obětem zdarma

Publikováno: 3. 6. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Právník pomáhá obětem zdarma
©

Již více než rok poskytujeme v Plzeňském kraji právní informace obětem trestných činů. Službu zajišťuje právník a nabízíme ji zdarma. „Naše nabídka je komplexní - vysvětlujeme procesní záležitosti, jednotlivé úkony a postupy, pomáháme při sepisování dokumentů a pomáháme obětem s uplatněním jejich práv“ nastiňuje obsah služby Renata Brůhová, právnička organizace.

Služba poskytujeme díky zákonu o obětech trestných činů, který pamatuje na dostupnost právní pomoci. Tento zákon se nezaměřuje jen na oběti násilného trestného činu, ale například i na oběti majetkové trestné činnosti jako je krádež a podvod. „Je třeba si uvědomit, že u našich klientů může mít velmi podstatné následky i drobnější majetková kriminalita. Pro matku samoživitelku může představovat podvod v řádu tisíců korun výrazné následky, například i ztrátu bydlení,“ vysvětluje opodstatnění služby Renata Brůhová. Ke komplexnosti služby pak právnička doplňuje, že například v případě domácího násilí může služba nabídnout nejen právní pomoc z oblasti trestního práva a zákona o obětech, ale například i pomoc při rozvodu a svěření dětí do péče.

Jedním z klientů služby byla čtyřicetiletá letá paní. Ta pomoc vyhledala po vážném úrazu na pracovišti, který se stal díky zanedbání povinností jednoho z kolegů. Byla přes dva měsíce hospitalizovaná a ani po propuštění nemohla dalších šest měsíců chodit do práce a přišla tak o příjem. „Cílem naší spolupráce bylo odškodnění vzniklé újmy na zdraví“ upřesňuje Renata Brůhová. Společně navštívili policii, právnička pomáhala s komunikací se zaměstnavatelem, při vyčíslení bolestného, žádosti náhrady ztráty výdělku a také při sepsání žádosti o odškodnění. To nakonec získala od zaměstnavatele jako odškodnění pracovního úrazu. „Pomoc byla v tomto případě důležitá i s ohledem na to, že paní utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu. Když jsme se loučili, ocenila, že jí s celou věcí někdo pomáhal, a že jsme jí nasměřovali na další psychologickou pomoc,“ uzavírá příběh Brůhová.

Za první rok využilo službu více jak čtyřicet osob, jejichž průměrný věk byl necelých padesát let. „Nejčastěji si lidé přicházeli pro právní radu, často také potřebovali pomoc při sepsání trestního oznámení a dalších dokumentů, pomáhali jsme s vyčíslením a uplatněním nároku na náhradu škody, doprovázeli jsme k soudu a na policii,“ vypočítává Renata Brůhová. Ta upozorňuje, že se na službu obraceli i lidé, kteří využívají další služby organizace a bez této podpory by svoji situaci patrně neřešili.

Poradenství pro oběti organizace poskytuje po předchozím objednání. Objednat se je možné na tel.: 602 250 210 nebo emailem na adrese renata.bruhova@clovekvtisni.cz.

Služba je zajišťována za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Autor: ,