Připojujeme se k prohlášení nevládních organizací k 17. listopadu: Odvaha žít svobodně

Publikováno: 17. 11. 2021 Doba čtení: 3 minuty
17. listopad
© PIN

Člověk v tísni se připojil k prohlášení stovek nevládních organizacích zapojených do kampaně na podporu dobročinných, občanských, sportovních, sociálních, kulturních,  advokačních a zájmových organizací, nadací, ústavů a spolků. Přinášíme text prohlášení z Václavského náměstí v Praze.

Sedmnáctý listopad patří k nejcennějšímu dědictví našich rodičů a prarodičů. Dostali jsme od nich možnost žít ve svobodě. Děkujeme. Každý máme své představy, jak nejlépe spravovat věci veřejné a často není jednoduché se z různých důvodů domluvit. Přesto je právě domluva mezi námi všemi nutná, abychom mohli překonávat těžkosti, kterým čelíme.

Stojíme před vámi jako zástupci nevládních neziskových organizací, které jsou součástí občanské společnosti a které se letos propojily v rámci kampaně Takoví jsme. Popisovali jsme, jak neziskové organizace fungují. Ukazovali jsme, co všechno se skrývá pod termínem “neziskovka”.

  • Že to jsou ruce, které se starají o ty, kteří se o sebe sami postarat nemohou, o nemocné a umírající, ruce, které hasí požáry, opravují zpustošené, rozvíjejí děti a mládež, podporují vyloučené a chudé.
  • Že to jsou oči, které kontrolují ty, kteří jsou zrovna u moci, dohlížejí na to, aby nebylo pácháno bezpráví a vidí i to, od čeho řada z nás svůj zrak z různých důvodů odvrací.
  • Že to jsou ústa, která se zastávají bezmocných nebo slabých, která předávají moudrost našich předků i jejich příběhy, která učí další generace hodnotám, na nichž naše společnost stojí a bez kterých by se mohla rozpadnout.

Knihovna Václava Havla, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, STEM, Svět neziskovek, Cesta domů, Člověk v tísni, Transparency International, Khamoro, Nerudný fest, Migrační konsorcium, Glopolis, Nadace rozvoje občanské společnosti, Junák - český skaut, Paměť národa, Zelený kruh, Festival svobody, Nadace OSF, Agora, Otevřená společnost. Charitativní, kulturní nebo advokační organizace. Nadace, spolky, ústavy. Sportovní a zájmové kluby. Mohli bychom jich vyjmenovat desítky a desítky tisíc. Neziskový sektor je tak rozmanitý, že zasahuje snad do každého aspektu našich životů.

Přímý přenos či záznam z Koncertu pro budoucnost můžete shlédnout ZDE

Jsme hlasem občanské společnosti. Hlasem, který vybízí ke spolupráci a diskuzi

  • Vzkazujeme politikům: pojďme spolupracovat a společně pracujme na překonání současných i budoucích krizí. Buďme vzájemně se respektujícími partnery.
  • Vzkazujeme do zahraničí: Česká republika je součástí demokratického světa. Je to země, která respektuje lidská práva i právní stát. Budeme dělat vše proto, aby tomu nikdy nebylo jinak. Nepřestaneme se zastávat utlačovaných a pronásledovaných. Neustaneme v podpoře omezovaných a zakazovaných občanských organizací působících v nedemokratických nebo nestabilních režimech. Současné i budoucí krize se týkají všech. Právě proto je musíme řešit bez ohledu na naše hranice.
  • Vzkazujeme všem: Vzájemnost a soudržnost se mohou vrátit mezi nás. Využijme tuto příležitost. Pojďme si víc naslouchat a méně křičet. Buďme laskaví i kritičtí, mějme trpělivost. Pojďme vnímat druhé, poznávat jejich motivace, přemýšlet o jejich příbězích. Odsuzování a nálepkování nám k ničemu nepomůže.

Přijměte naší výzvu a zapojte se. Postavte se aktivně za téma, na kterém vám záleží. Spojujte své síly. Najdete přátele i velkou radost ze smysluplné práce. Podporujte a kontrolujte neziskové organizace. Jsou tu pro to, aby hájily veřejné zájmy, byly prospěšné a užitečné. A proto potřebují zpětnou vazbu, podněty a nápady od vás. Pojďme s odvahou naplnit náš společný potenciál. Jsme silní a zodpovědní. Jsme svobodní. Takoví jsme!

Více o kampani Takoví Jsme a zapojených organizacích si můžete přečíst ZDE. Informace o možnostech zapojení do aktivit Člověka v tísni najdete ZDE
Autor: takovijsme.cz

Související články