Školáci ve Woininatě mají díky Skutečnému dárku nové učebnice, učitelé prošli školením

Publikováno: 4. 7. 2014 Doba čtení: 4 minuty
Školáci ve Woininatě mají díky Skutečnému dárku nové učebnice, učitelé prošli školením
©

Díky dárcům sbírky Postavme školu v Africe mají v etiopské Woininatě od loňského podzimu novou školu. Letos Člověk v tísni žákům dodal také nové učebnice, které nakoupil díky lidem, jež si zakoupili darovací certifikáty Skutečného dárku.  Celkem 200 učebnic udělalo dětem radost. Učitelé zase byli rádi za kopírovací stroj na ruční pohon (funguje i bez připojení k elektřině), díky kterému budou moci jednoduše rozmnožovat vyučovací materiály pro své žáky.

Třináctiletá Elisabeth Ashenafi chodí do šesté třídy. Ještě nikdy nedržela v ruce nic jiného, než jednoduché školní příručky a cvičebnice. Nové knížky ji proto zaujaly. “Odteď budu víc chodit do naší školní knihovny, abych si v nich mohla číst. Dozvím se z nich určitě spoustu zajímavých informací.” Člověk v tísni rozdal ve Woininatě celkem 90 učebnic pro hodiny angličtiny, 70 učebnic matematiky, 20 fyziky a po 10 učebnicích chemie a amharštiny. Protože Elisabeth má nejraději hodiny angličtiny, pravděpodobně ji tedy budou nejvíce bavit učebnice s anglickou gramatikou, při plnění domácích úkolů zase pomůže oxfordský slovník.  Ostatně výuka ve Woininatě se zaměřuje právě na angličtinu, protože její znalost jak mezi žáky tak učiteli je velmi chabá.

“Učebnice, které nám Člověk v tísni daroval, si žáci mezi sebou vzájemně půjčují. Umístili jsme je také do školní knihovny,” vysvětluje Tesfaye Kenchela, který ve Woininatě učí už třetím rokem. Pro místní kantory znamenají příležitost obohatit své znalosti a rozvíjet pedagogické dovednosti, protože, jak říká Tesfaye, dříve se k nim nové informace příliš nedostávaly a látka, kterou s dětmi probírali, byla často zastaralá.

Pochvaluje si taký kopírovací stroj, který škola dostala spolu s učebnicemi. Předtím bylo totiž jediné kopírování učebních materiálů možné ve vzdálených kancelářích školského spolku. Díky novému zařízení si teď učitelé mohou pomůcky do hodin rozmnožovat přímo ve škole.

Darování školních pomůcek škole ve Woininatě byla součástí širší pedagogické práce s místními učiteli. Většina z nich již dříve prošla školením moderních vyučovacích postupů.  Jedná se o desetidenní kurz, během nějž se učí, jak co nejvíce zapojit žáky do vyučování. Cílem je bojovat proti v Etiopii velmi rozšířenému stylu výuky, kdy učitel píše látku na tabuli a žáci po něm pak jen výklad mechanicky opakují. Absolventi našeho školení postupují zcela opačně -  cílem je v každé třídě a během každého předmětu vytvořit skupinky žáků, kterým učitelé na začátku hodiny zadají úkol a žáci pak na jeho řešení pracují společně. Učitel pak jen kontroluje výsledek.

Člověk v tísni dosud v Etiopii

... postavil 15 škol (ze sbírky Postavme školu v Africe) pro více než 4 000 dětí

... poskytl školení a podporu celkem 3 654 učitelům

... letos jsme rozdali 200 učebnic pro žáky v naší nejnovější škole ve Woininatě

... distribuce učebnic by nebyla možná bez dárců Skutečného dárku. Děkujeme!

#~gallery-865~#

„Jednou z nejdůležitějších věcí, které jsem si během kurzu osvojil, je odlišný pohled na roli učitele jako takového. Dříve jsem si myslel, že učitel má být pro žáky autoritou, která ví všechno. Má být jediným zdrojem poznání, které studenti pouze pasivně přijímají. Kurz mě ale naučil, že učitel je pouhým prostředníkem a studenti jsou aktivní součástí výuky. Navíc, látku se naučí se pouze tehdy, když jsou sami sobě učitelem,“ vysvětluje Tesfaye Kenchela.

Kurz pro učitele má dvě části. Prvních 5 dní dostávají kantoři teoretický výklad a zbylých 5 dní se pak pod dozorem školitelů snaží nabyté vědomosti aplikovat ve svých třídách.

Tesfaye Kenchela a další učitelé z Woininaty si podpory velmi váží. “Chtěl bych poděkovat dárcům z České republiky za postavení nové školy ve Woininatě i za kurzy pro nás učitele,” uzavírá s tím, že nyní je zdejší škola v mnoha ohledech nejlepší v širokém okolí.

Fungování Skutečného dárku

Etiopie, Jižní Sudán,  Demokratická republika Kongo, Angola nebo Kambodža – to je výčet jen několika zemí, v kterých Člověk v tísni může letos pomáhat díky dárcům Skutečného dárku. Projekt webového e-shopu byl spuštěn v roce 2009 a postupně si získává stále větší oblibu mezi širokou veřejností.

Princip je velmi jednoduchý. Dárce si zakoupí tištěný nebo elektronický darovací certifikát, který s věnováním dá jako dárek svým blízkým. Každý certifikát reprezentuje jednu věc, která je potřebná pro chudé lidi v rozvojových zemích. Například za peníze právě za darovací certifikát s kozou pak na misi koupí jednu kozu.  „Zvířata i materiál vždy nakupujeme v zemích, kde je rozdáváme, abychom se vyhnuli zbytečným nákladům na dopravu,“ dodává Tomáš Vyhnálek s tím, že pokud v danou chvíli na žádné z misí není konkrétní zvíře nebo materiál potřeba, je možné místo něj koupit jiné potřebnější vybavení. Musí ale vždy souviset s konkrétní oblastí pomoci, na níž se dárce rozhodl přispět.

Autor: Jakub Čejchan