Smíšené rodiny a úřady

Publikováno: 6. 5. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Smíšené rodiny a úřady
©

Když se narodí dítě, jehož rodiče jsou jeden Čech a druhý Slovák, nemají to s úřady vůbec jednoduché. Zvlášť, když rodič ze Slovenska nemá v České republice přiznán přechodný ani trvalý pobyt.

Narození dítěte je mimořádná událost, kterou se mění rázem chod celé rodiny, od péče o něj, až po příjmy a výdaje. Právě získání příjmu, když je každý rodič z jiného státu, je věc administrativně náročnější.

Co se rozumí příjmem po narození dítěte? Jedná se o peníze, které je možné čerpat hned z několika zdrojů. Jedním zdrojem je Česká správa sociálního zabezpečení, od které se dá, při splnění požadovaných podmínek, čerpat Peněžitá pomoc v mateřství. Druhým pak je Úřad práce, který vyplácí sociální dávky, konkrétně referát Státní sociální podpory („SSP“), která vyplácí například Rodičovský příspěvek, Přídavek na dítě a Porodné. Žadatel samozřejmě musí o dávky požádat a zároveň i zde musí splňovat určitá kritéria.

Představte si nyní situaci, se kterou jsem se ve své práci setkala. Rodina mne požádala o pomoc při vyřizování příjmu. Ona Češka, on Slovák a narodilo se jim dítě. Matka dítěte šla nejprve sama žádat o Rodičovský příspěvek a Přídavek na dítě na referát SSP, kde předložila standardní vyplněné formuláře potřebné k žádosti o tyto dávky. Pracovnice referátu je přijmula ke zpracování bez dožadování doplnění jakýchkoliv informací. Zhruba po dvou týdnech musela maminka opět na úřad, aby doložila další vyplněný formulář, který po ní pracovnice žádala. Jednalo se o formulář „Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU“, který patří mezi standardní a který již dokládala. Na SSP ho však neměli. Po uplynutí přibližně dalších třech týdnů, kdy se mezitím otec dítěte vrátil na Slovensko, byla maminka opět úřadem vyzvána k doložení dalšího formuláře. Jednalo se o doložení „Prohlášení o trvání skutečností uvedených v žádosti pro potřeby vyplacení dávky Rodičovský příspěvek“. V tomto formuláři se musely potvrdit skutečnosti o otci dítěte a to, že je občan Slovenské republiky, a že tam žije a pracuje, či že tam pobírá dávky ze státního systému. Na začátku celého procesu byl slovenským úřadům zaslán formulář E411 „Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí“. Když se konečně vrátil potvrzený formulář ze Slovenska zpět a bylo doloženo vše tak, jak mělo, byly dávky přiznány. Celý proces trval téměř tři měsíce a bylo vyplněno 9 formulářů. Pro běžnou rodinu je tento systém nesrozumitelný, zdlouhavý a náročný. Když ale víte na koho se obrátit, jde vše mnohem snáz.

Autor: Michaela Gerthnerová, terénní sociální pracovnice