Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Ústí nad Labem

Publikováno: 23. 2. 2012 Doba čtení: 2 minuty
©

Společnost Člověk v tísni, o.p.s. za podpory projektu PIRK poskytuje od ledna 2010 sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi i v Ústí nad Labem. Jedná se o terénní službu poskytovanou nejčastěji v domácnostech klientských rodin v pracovních dnech od 7:30 do 16:00. Lidé žijící v sociálně vyloučeném prostředí zpravidla řeší více problémů, které spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy atd.), a které nepříznivě působí nejen na ně samotné, ale na všechny členy rodiny, včetně dětí.

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Programů sociální integrace, společnosti Člověk v tísni, o.p.s. je předcházení nebo snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Nejčastěji je služba zájemcům nabídnuta ze strany pracovníků OSPOD, OSP, případně za našimi pracovníky přicházejí zájemci z vlastní iniciativy - na základě doporučení jiných klientů. Poté, co je zájemce informován o službě, je podepisována dohoda o spolupráci a jsou zároveň dohodnuté základní cíle spolupráce klienta se sociálním pracovníkem.

V Ústí nad Labem se pozornost této bezplatné služby obrací například do lokality Předlice.

Zde sociální pracovníci pomáhají rodinám, jež se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami a je zde vážně ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí.

Běžnými zakázkami řešenými v rámci poskytování služby jsou nácviky školní přípravy, nácviky komunikačních dovedností, funkční i finanční gramotnosti, práce s PC a v souvislosti s tím vyhledávání pracovních nabídek a bydlení apod. V průběhu poskytování služby se podařilo motivovat klienty k nalezení a udržení pracovního místa, a také k umístnění rodiny v městském bytě, nebo k stabilizaci rodiny v krizové situaci prostřednictvím azylového bydlení dlouhodobějšího charakteru. To jsou v naši práci nemalé úspěchy.

V rámci projektu je doplňkovou aktivitou doučování dětí v rodinách, což je další neméně důležitá služba pro klienty. Jejím cílem je nejen individuální doučování dítěte vedoucí k zlepšení prospěchu, ale celkové zlepšení přístupu rodičů ke vzdělávání dětí a vytvoření podmínek v domácnosti pro přípravu na vyučování.

Díky projektu byla v období od 1.1.2010 do 30.11.2011 služba poskytnuta 137 klientům a v tomto období bylo zároveň do projektu zapojeno na různé části úvazků celkově 19 zaměstnanců . Od zahájení projektu 1.1.2010 do 31.12.2011 bylo čerpáno 1 381 119,-Kč.

 

 

 

 

 

 

Autor: Eliška Janeková, koordinátorka služeb