Světová škola je mezi 27 uznávanými projekty v kompendiu letošní Global Education Award

Publikováno: 29. 11. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Světová škola je mezi 27 uznávanými projekty v kompendiu letošní Global Education Award
© Tomáš Princ

Kompendium k prestižní evropské ceně Global Education Award zařadilo projekt Světová škola organizací Člověka v tísni, ADRA a ARPOK jako jeden z 27 příkladů kvality a dobré praxe globálního vzdělávání.

Global Education Award pravidelně oceňuje nejkvalitnější projekty na poli globálního vzdělávání v různých odvětvích aktivit – od škol po volnočasové projekty. 

Letos získalo cenu 7 vybraných projektů z celkem 47 nominovaných, které přispívají k osvětě o globální spravedlnosti, lidských právech či udržitelnosti. Dalších 20 bylo zařazeno do výběru příkladů dobré praxe. Mezi nimi se objevil právě projekt Světová škola a získala tak i certifikát „příkladné kvality“ globálního vzdělávání.

Světovou školu do soutěže nominovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

GENE (Global Education Network Europe) je evropská iniciativa spojující ministerstva a organizace, které se zabývají tématem globálního vzdělávání. Byla založena v roce 2001 z popudu Evropské komise a v letošním roce spojuje již přes 50 ministerstev a dalších národních institucí z více jak 25 zemí.  

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

VIDĚT SVĚT OČIMA LIDÍ Z DRUHÉHO KONCE PLANETY

„Ve Světové škole se žáci učí o aktuálních globálních tématech, kterých se v běžných vyučovacích hodinách téměř nedotknou,“ říká Barbora Málková, koordinátorka projektu.

 „Zároveň se o nich učí v souvislostech, a to nejen ve vztahu ke světu, ale především ve vztahu k sobě sama. Skrze školní projekty přejímají vybraná témata za svá a rozvíjejí v sobě kompetence a dovednosti aktivního člověka se zájmem o okolní svět. Tím je pro nás program Světová škola výjimečný a jeho zařazení mezi exemplární příklady dobré praxe na evropském poli nás motivuje k dalšímu snažení," dodává.

Aktivní zájem o svět kolem sebe je hlavním cílem, ke kterému se snaží globální vzdělávání žáky a studenty motivovat. Profesorka Annette Scheunpflug, předsedkyně GENE, zdůrazňuje, že „v rámci globální solidarity musíme rovněž myslet na dnešní mladší generaci lidí, jejíž životní podmínky budou významně utvářeny dnešními rozhodnutími. Globální vzdělávání proto znamená učit se vidět svět očima vzdálených lidí, těch, kteří se ještě nenarodili, i těch, kteří nežijí v našem sousedství. A přehodnotit naše dnešní rozhodování, které je ovlivňuje.“ 

světová škola budí v žácích zájem o bezprostřední okolí i globální témata

Světová škola je dlouhodobý program organizací Člověk v tísni, ADRA a ARPOK, zaměřený na spolupráci s českými mateřskými, základními a středními školami. Vybízí učitele k tomu, aby globální rozvojová témata zařazovali do svých osnov a mimoškolních aktivit, a poskytuje jim k tomu progresivní metodickou podporu a nástroje.

Program kombinuje globální témata s lokální tematikou a pomáhá učitelům vést studenty k aktivnímu zájmu o své okolí. Činí tak prostřednictvím projektového vzdělávání a tří jednoduchých kroků: učit se – zkoumat – jednat.

Světová škola je místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy a žáci se pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě, učí se předávat informace o globálních problémech i veřejnosti a usilují o jejich řešení.

VÍCE O SVĚTOVÉ ŠKOLE se dozvíte více na www.svetovaskola.cz.

Máte zájem stát se Světovou školou? Pročtěte si podmínky získání certifikátu anebo kontaktujte pro více informací Barboru Málkovou:


Autor: Varianty

Související články