Téměř 500 studentů vyběhalo peníze na novou školu v Africe

Publikováno: 18. 5. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Téměř 500 studentů vyběhalo peníze na novou školu v Africe
©

Praha, 18. května 2013 – Téměř 500 studentů pražských středních škol v sobotu běželo oborou Hvězda, aby získali peníze na stavbu nové školy v Etiopii. Přidali se tak ke stále většímu počtu Čechů, kteří charitativními běhy přispívají na dobrou věc. Běh pro Afriku se v této podobě konal už potřetí. Akci ve spolupráci s Francouzským lyceem a Gymnáziem Jana Nerudy pořádala společnost Člověk v tísni.

„I přes nepříznivé počasí se do běhu přihlásilo téměř 500 studentů,“ říká koordinátorka akce Alena Špálová z Francouzského lycea. „Teď mají studenti dva týdny na to, aby se svými výsledky obešli sponzory a vybrali jejich příspěvky na sbírku,“ dodává.

#~gallery-788~#

 

Do Běhu pro Afriku se zapojují žáci ze středních škol z několika měst v ČR a jednotlivé závody budou probíhat až do října tohoto roku. Loni se zapojilo celkem 2827 žáků z 21 škol, kteří vyběhali 1 052 711 korun. Letos bude charitativní běhy pořádat také přes 20 škol. „Školy osobně navštěvujeme nebo seznamujeme formou prezentace se situací jejich nejchudších vrstevníků. Dozvídají se tak o problémech ve světě a možnostech pomoci,“ říká Irena Bednářová, koordinátorka akce ze společnosti Člověk v tísni.

Češi běhají jako o život

Vzrůstající obliba charitativních běhů je českou specialitou. Vedle Člověka v tísni je pořádá například Nadační fond Světluška, Centrum Paraple, Pražský mezinárodní maraton ve spolupráci s Armádou spásy, nebo pražská ZOO. České neziskové organizace díky nim získávají nejen potřebné prostředky na svou činnost, ale také další aktivní příznivce a fanoušky. Charitativní běhy jsou ovšem již desítky let velmi populární také v zahraničí a velké úspěchy s nimi slaví respektované organizace jako Oxfam či UNICEF.

Sobotní charitativní běh se konal v rámci dlouhodobé sbírky Postavme školu v Africe, kterou od roku 2004 organizuje Člověk v tísni a Junák - svaz skautů a skautek ČR. Cílem sbírky je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii. Celkem už Člověk v tísni postavil v Etiopii 14 škol pro více než 3000 dětí.

Zatím poslední škola byla postavena ve vesnici Mesincho, která leží 60 kilometrů od Awassy, hlavního města etiopského Regionu jižních národů. Novou budovu se čtyřmi třídami a kabinetem vybavenou záchody a lapači na vodu bude navštěvovat 850 žáků, kteří se již do staré školy z větví a hlíny nevešli. Se stavbou za 1 700 000 korun pravidelně pomáhalo až 30 mužů z vesnice. V Česku se do sbírky kromě běhajících středoškoláků zapojily i stovky skautů a skautek z celé republiky, kteří pořádali promítání tematických filmů, koncerty nebo nabízeli etiopskou kávu a sbírali prostředky do kasiček. Patnáctá škola se začne stavět letos v květnu ve vesnici Woininata a měla by mít pět tříd. 

Etiopie je jednou z nejchudších a nejvíce zalidněných zemí na světě. S rozšířenou chudobou souvisí i velmi vysoká úroveň negramotnosti – přes 60% obyvatel starších 15 let neumí číst a psát. Nadále však zůstává velkým problémem vysoké procento dětí, které nedokončí školu. V roce 2009 22% dětí nenastoupilo ani do druhé třídy základní školy, 57% základní školu nedokončilo. Ve třídách je navíc často více než 80 dětí a školy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných učitelů a učebních pomůcek.

Přečtěte si více o našich aktivitách v Etiopii.

Seznam postavených škol a další informace o sbírce a Běhu pro Afriku najdete na www.skolavafrice.cz

 

Autor: