TZ: V rámci projektu „Společně k integraci v Přerově“ jsme pomohli již téměř 300 lidem.

Publikováno: 12. 4. 2013 Doba čtení: 3 minuty
TZ: V rámci projektu „Společně k integraci v Přerově“ jsme pomohli již téměř 300 lidem.
©

Přerov – Již rok a půl uskutečňuje organizace Člověk v tísni projekt „Společně k integraci v Přerově“. Jeho cílem je vytvořit v úzké spolupráci s ostatními partnery komplexní systém, který povede k zlepšení integrace a k předcházení sociálnímu propadu obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Přerově a v jeho blízkém okolí.

Město Přerov figuruje v Mapě sociálně vyloučených lokalit, kde autoři identifikovali hned 5 lokalit přímo v samotném městě. Většina jejich obyvatel je dlouhodobě nezaměstnaných, až na výjimky jsou závislí na sociálních dávkách, popř. nelegálně pracují. Míra zadlužení je vysoká, řada rodin je kriticky ohrožena ztrátou nájemního vztahu z důvodu předlužení, které v důsledku může vést až ke ztrátě bydlení a ústavní výchově dětí,“ vysvětluje potřebu projektu Richard Kořínek, ředitel olomoucké pobočky organizace Člověk v tísni.

Základním cílem je vytvořit provázaný systém sociálních služeb a doprovodných programů, které pomohou lidem z vytipovaných lokalit zorientovat se v obtížné životní situaci, získat zaměstnání, usilovat o zlepšení bydlení a zlepšovat péči o děti.

"Snažíme se o stabilizaci sociální situace rodiny, nebo alespoň zastavení sociálního propadu. Optimálním cílem projektu je pak umožnit klientům opuštění sociálně vyloučené lokalit," říká Marcela Nosálová z přerovské pobočky organizace. Doposud našich služeb využilo 297 klientů,“ doplňuje.

V uplynulém období se pracovníci zaměřovali:

V rámci monitoringu lokalit a motivační intervence na dobrou znalost a orientaci v terénu. Díky těmto informacím pak volili vhodné postupy v řešení klientských kauz.

U registrované sociální služby „terénní sociální práce“ zejména v období leden až březen pracovnice pomáhaly klientům v jednání na úřadech. Díky změně termínů výplaty dávek se mnoho rodin potřebovalo pomoci s domácím rozpočtem – jak hospodařit, které platby jsou prioritní.V rámci registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ jsme podporovali rodiny, jejichž děti mají obtíže plnit nároky školní docházky. Pracovnice rodinu učí, jak připravovat děti na vyučování, jak je podporovat a jak motivovat děti k lepším výsledkům.

U „komunitní práce“ jsme usilovali o zapojení místních lidí do ovlivňování dění v jejich lokalitě a práci na jejím zvelebování.

V rámci „vícestupňového tréninkového bydlení s doprovodným sociálním programem (zkráceně tréninkové bydlení) jsme kontaktovali realitních kanceláře a jejich makléře, dojednávali jsme prohlídky bytů, zjišťovali jsme podmínky pro uzavření nájemních smluv a vyjednávali jsme ve prospěch úspěšných klientských rodin, které procházeli tímto programem.

Dále u „sociální asistence v trestním řízení“ pracovníci organizace se zaměřovali především na asistenci při ohlášení trestného činu, asistenci při jednání s policií a doprovod oběti např. domácího násilí na Intervenční centrum. Velmi často bylo nutné klienty orientovat v situaci, ve které se nacházejí a vysvětlit jim význam dokumentů, které obdrželi od soudu nebo Policie.

Dále jsme realizovali projektové aktivity „právní poradenství" a "spolupráce a podpora součinnosti poskytovatelů služeb“.

Všechny realizované služby a aktivity budou provázány a koordinovány s dalšími partnery projektu. Mezi ně patří: Statutární město Přerov - odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Armáda spásy a Kappa Help.

Autor: