Ve Venezuele dochází k velkému porušování práv

Publikováno: 27. 2. 2014 Doba čtení: 5 minut
Ve Venezuele dochází k velkému porušování práv
©

Protivládní demonstrace ve Venezuele začaly na Den mládeže 12. února, kdy studenti vyšli do ulic protestovat proti zhoršující se ekonomické situaci země a proti vzrůstající kriminalitě. Násilné střety policie s demonstranty si vyžádaly již více než šest lidských životů a situace v zemi se nadále polarizuje. V ulicích celé země jsou barikády a bezpečnostní složky se střetávají s demonstranty. Vláda omezila svobodu slova a postupuje tvrdě proti svým odpůrců. "Ve Venezuele dnes dochází k mnoha případům porušování lisdkých práv. Proto také podporujeme výzvu organizace Foro por la Vida, která požaduje, aby venezuelští představitelé respektovaly svou ústavu a mezinárodní závazky," říká Ondřej Juřík, vedoucí latinskoamerických programů Člověka v tísni.

Naléhavá výzva ke stavu lidských práv ve Venezuele

24. února 2014

Prohlášení organizace Foro por la Vida a dalších venezuelských organizacací k závažnému porušování lidskýh práv:

Vzhledem ke zhoršující se situaci vzniklé násilímdezinformacamisvévolným zadržováním a dalším porušování lidských práv, k nimž došlo v průběhu měsíce února 2014, vyzýváme  k neprodlené akci na podporu dodržování lidských práv, spravedlnosti a podpory míru ve Venezuele.

Události, které se dějí ve Venezuele dokazují, že veřejné instituce jsou stále méně schopné efektivně posuzovat různé politické postoje, které v zemi existují. S ohledem na tuto situaci je důležité, aby se různé národní i mezinárodní skupiny postavily proti porušování lidských práv a žádaly nezávislé vyšetřování, zastavení represí a zahájení skutečného dialogu.

Trestnost protestů

Studenti i další vrstvy venezuelské společnosti se v průběhu února účastnily pokojných demonstrací. Vysocí veřejní činitelé tyto mobilizace diskreditovali a démonizovali všechny skupiny, které se těchto akcí zúčastnily.

Projevy vandalismu, uzávěrky ulic  a podobně jsou činy, kterých se dopustila menšina protestujících – ty jsou odmítány  jak organizátory, tak i většinou venezuelské společnosti. Avšak právě tyto akce, stejně jako nevhodné projevy, jsou ve venezuelské televizi vidět nejčastěji. Jen proto, že se někteří demonstranti účastnili vandalství, jsou nyní všichni protestující a organizátoři označováni jako vandalové a jejich pokojné demonstrace jsou hodnoceny jako násilné. Státní orgány tím ospravedlňují své rozsáhlé represivní reakce.

Svévolné zadržování 

Dvanáctého února začalo početné zatýkání v souvislosti s demonstracemi. Demonstranti byli krutě trestáni. Součástí trestů bylo i mučení a kruté nelidské a ponižující zacházení. Zadržené osoby byly odvedeny do míst bez minimálního zajištění podmínek, které by zaručovaly jejich základní práva. Někdy chybělo dostatečné větrání, jindy byl lidem odepřen přístup k právníkům nebo k potravinám od rodiny. Zadržení si stěžovali, že jim úředníci prohledávali věci, jako jsou mobilní telefon a fotoaparáty, nebo jim jejich osobní věci poškodili. Nezletilí zadržení byli drženi v zařízeních určených pro dospělé. V neposlední řadě máme zprávy o zadržených, kteří byli i surově biti nebo sexuálně obtěžováni.

Státní opatření, která se týkají těchto zadržení, neposkytují žádné záruky řádného procesu. Úřady selhávají v informování, když nedokáží sdělit počet, pohlaví a identity zadržených. Doba zadržení v mnoha případech překročuje lhůtu stanovenou zákonem, ve které má být dotyčný předveden před soud. Podobně v některých případech soudci vyhrožují přímým umístěním do vězení na místo vazby, pokud zadržení žádají forenzní zprávy v souvislosti s agresí, která proti nim měla být namířena. 

Svoboda projevu

Volný tok informací ve venezuelských médiích je omezen. To má za následek, že lidé hledají informace prostřednictvím mezinárodních zpravodajských agentur nebo sociálních sítí. Útoky a agrese vúči novinářům přetrvávají stejně tak jako blokování internetových stránek.

Tradiční média nezveřejňují informace o demonstracích nebo o nestabilní situaci kvůli tlaku vlády a ze strachu z represí. Mnozí novináři byli napadeni při své účasti na demonstracích ve chvíli, kdy pokrývali násilnosti ze strany státních orgánů. Většina pachatelů těchto útoků jsou policisté, příslušníci ozbrojených sil nebo provládních ozbrojených skupin.

Venezuelská vláda nařídila bez řádného procesu kabelovým společnostem, aby ze svých sítí vyjmuly mezinárodní zpravodajské kanály, zablokovala přístup k některýmwebovým stránkámznemožnila nahrávat a posílat obrázky přes Twitter a vytvořildalší omezení v rámci internetuTato politika může vést k vážnému omezením svobody projevu a informacík ohrožení lidí a potlačování jejich práv. Vláda vytváří méně a méně prostoru pro vyjadřování a potlačuje kritické hlasy.

Veřejný pořádek

Níže podepsané organizace této naléhavé akce uznávají ,že udržení veřejného pořádku je statní povinností, ale zároveň se domnívají,že je třeba si uvědomit, že tato odpovědnost by měla být provedena v souladu s venezuelskou ústavou a v rámci mezinárodních norem. To vše ale v souladu se základními zásadami o užití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánůpřijatými OSN, které jsou pro Venezuelu závazné.

Všechna opatření pro obnovení pořádku musí být v souladu s lidskými právy a zásadami demokratické společnosti. Venezuela má ústavní povinnost upravit své operační plány pro zajištění veřejného pořádku, které poskytují různé možnosti pro diferencované použití sílyudržení nezávislého fungování soudnictví, aby zaručila řádný proces a soudní záruky pro všechny osoby. Stejně tak musí zavést metody davové kontroly, které minimalizují nutnost použití síly.

Paramilitarismus

Chceme vyjádřit hluboké znepokojení, pokud jde o represivní akce vůči demonstrantům ze strany pro-vládních skupiny. V některých částech Venezuely tyto činnosti koordinovala Národní garda, Národní Bolívarovská policie a státní policejní síly. Člen venezuelské nevládní organizace Provea se stal obětí únosu, bití a výhrůžek smrtí jedné z těchto skupin.

Někteří vysocí státní úředníci, a to prostřednictvím svých účtů na sociální síti Twitter, povzbudili činnost těchto skupin. K dnešnímu dni prezident Nicolas Maduro je nijak neodsoudil, stejně jako generální prokurátor ani ombudsman se neohradili proti jejich akcím, při kterých byl použit slzný plyn a střelba, a to i například proti rodinným domům.

Stát je zodpovědný za porušování lidských práv, když nepřijme adekvátní opatření pro předcházení akcí těchto ozbrojených skupin a ještě více, když činnost těcho skupin probíhá ve spolupráci s úřady.

Situace obhájců lidských práv ve Venezuele

Podmínky, za kterých obhájci lidských práv ve Venezuele pracují, se výrazně zhoršily. Venezuelský stát nesplnil svou povinnost a neposkytnul nezbyztné podmínky obhájcům v tom, aby mohli svou práci provádět svobodně a provádět ji bez překážek.

Nyní, když je politická polarizace venezuelské společnosti na maximupostoj venezuelského státu se vůči nevládním pracovníkům a zastáncům lidských práv mění. Z obranné strategie proti jejich kritice přechází k veřejné diskreditaci lidskoprávníků, která může mít vážné následky. Důkazy této změny jsou veřejné notoricky známé: vysoce postavení úřednící neuznávají práci obhájců lidských práv, a navíc obhájci musí často čelit falešným obviněním, když se k nim přistupuje jako ke "zrádcům vlasti".

Prokurátor a vřejný obhájce práv

Případy násilí a porušování lidských práv, k nimž došlo, by měly být předmětem spravedlivéhoa důkladného vyšetření nezávislými orgányDle venezuelské ústavy je to odpovědnost Ministerstva pro věci veřejnékterému předsedá generální prokurátor. Šetření nebyla provedena s odbornou péčí, ale spíše v rozporu s ústavními a mezinárodními závazky státu. Tento postup je ukázkou neplnění jeho instituciolnální funkce.

Podobně ombudsman je zodpovědný za propagaci, ochranu a monitorování lidských práv. Nicméně ve skutečnosti se rozhodl utajovat informace o porušování lidských práv disidentů a veřejně hájit akce bezpečnostních sil. V praxi tak ombudsman zanedbal své ústavní pravomoci a povinnosti.

Výjimečný stav

Článek č. 337 venezuelské ústavy výslovně stanovuje, že během výjimečného stavu záruky stanovené v ústavě mohou být dočasně pozastaveny kromě těch, které se týkají práva na život, odnětí svobody a mučení, práva na spravedlivý proces, práv na informace a jiných nehmotných práv. To znemená, že existuje několik ústavních záruk, které nemohou být pozastaveny ani během výjimečného stavu.

Vyhlášení výjimečného stavu neumožňuje orgánům veřejné správy jednat v rozporu se zákonemkterý se musí dodržovat za všech okolnostíProto musí dodržovat zásady povinnosti přiměřeně, včasně a bez diskriminace.

Dialog

V současné venezuelské krizi nešťastně zemřelo 12 lidí a více než 120 lidí bylo postřeleno. Žádáme venzuelskou vládu, aby vytvořila minimální podmínky pro demokratické řešení konfliktu, což zahrnuje upuštění od kriminalizace, připuštění kritiky vlády, otevření prostoru pro dialog a zajištění práva na pokojnou demonstraci. Také žádáme opoziční politiky, aby důrazně odsoudili násilí a vytvořili podmínky pro dialog, aby bylo možné čelit problémům, které dnes zasahují venezuelskou společnost.

Více zde.

Autor: