Zasaď strom, zachráníš život

Publikováno: 27. 8. 2014 Doba čtení: 4 minuty
Zasaď strom, zachráníš život
©

Sever Afghánistánu nedávno zasáhly ničivé povodně a sesuvy půdy, které si vyžádaly stovky životů. Jednou z příčin, proč byly záplavy tak ničivé, je to, že zdejší krajina je téměř bez jakýchkoliv stromů. Kvůli nedostatku vegetace, jež by dokázala zadržovat vodu, se jedná o oblast častých povodní.

Přesto to zde před desítkami let vypadalo jinak – afghánské hory byly pokryty lesy.  “Degradace krajiny v Afghánistánu byla způsobená převážně lidskou činností a nevhodným zemědělstvím. Dlouhé období nestability  pak už jen přispělo přispělo k tomu, že lidé přírodu a lesy kolem sebe nedokázali dostatečně chránit,” vysvětluje Jan Svitálek, který má v Člověku v tísni na starosti zemědělské projekty.

Důsledky pociťují především místní lidé. “Stále častější jsou bohužel přívalové povodně, které přicházejí po vydatnějších deštích. “ Holá krajina bez stromů není schopna vodu absorbovat. Vesnice nacházející se pod strmými úbočími holých kopců pak během okamžiku zaplaví voda a řadu domů doslova pohřbí nánosy bahna.

Zapojujeme místní

Člověk v tísni pracuje od roku 2009 s místními farmáři v provincii Balkh. „Snažíme se změnit pohled zdejších lidí na hospodaření s krajinou. Kromě řady aktivit zaměřených na udržitelné obdělávání půdy se je snažíme zapojit také do protierozních opatření,“ vysvětluje Svitálek. S podporou Člověka v tísni začali místní lidé kopat ve svazích retenční příkopy. „Jsou rozmístěny po vrstevnicích a jejich hlavním smyslem je zadržovat a zpomalovat vodu, která by se jinak nekontrolovatelně rozlila do vesnic v údolích.“ Příkopy také pomáhají zabraňovat odplavování orné půdy.

Letos jsme s pomocí místních také začali se zalesňováním kopců v blízkosti obcí, kterým hrozilo největší nebezpečí povodní nebo sesuvů půdy. Díky dárcům Skutečného dárku bylo do krajiny vysázeno celkem 25 000 mladých stromků pistácie a jalovce, které jsou původními druhy, které tvořily základ místních lesů.

 

Etiopie bez stromů

S povodněmi mají neblahé zkušenosti také na tisíce kilometrů vzdáleném etiopském venkově. “Před čtyřmi lety nás zasáhly ničivé povodně. Voda přišla zničehonic z vršku tohoto kopce,” říká dvaačtyřicetiletý Nasure Barasa. “Odnesla s sebou matku s dcerou, které právě procházely údolím na cestě domů. Bohužel se je nepodařilo zachránit.”

Etiopie přišla za posledních padesát let o 98% svých zalesněných oblastí. Hlavní příčinou odlesnění v Etiopii nejsou konflikty, ale přelidnění umocněné nevhodnými zemědělskými postupy a také velmi intenzivním používaní dřeva jako paliva. „Jedná se o tropickou zemi s pravidelnými obdobími intenzivních dešťů, záplavy proto v odlesněné krajině  odnášejí domy a zemědělskou půdu prakticky před očima ,“ vysvětluje Jan Svitálek.

300 000 mladých stromků v Shebedinu

Stejně jako v Afghánistánu, pomáhá Člověk v tísni také v Etiopii zastavit nebo alespoň zpomalit vyčerpávání přírodních zdrojů.  Snažíme se docílit toho, aby místní lidé přírodu využívali efektivně a dlouhodobě udržitelně.  Součástí této snahy je i výsadba stromků.

V oblasti Shebedino, poblíž Awassy, máme lesní školku. Z prostředků Skutečného dárku jsme letos nakoupili sazenice a vypěstovali celkem 303 000 mladých stromků,“ říká Petra Matulová, šéfka etiopské mise Člověka v tísni.  Většina z nich bude vysázena v okolních kopcích za pomoci místních dobrovolníků.

Týmy dobrovolníků začaly s výsadbou 25. července a práce trvaly tři týdny. Zapojilo se celkem 293 lidí. Jedna z nich, pětatřicetiletá Shamune Toriba, říká, že chce každý den vysadit alespoň 100 stromků.

Zalesňovaná oblast (o celkové rozloze 25 ha) už předtím prošla některými dalšími protierozními opatřeními, například zde vznikly retenční výkopy podobné těm z Afghánistánu. Výsledky jsou vidět už dnes - do vesnice Bonoya Miride, kde Shamune žije, povodně už nějakou dobu nedorazily.

 

#~gallery-871~#

 

Zázračná moringa

Stromky, které nyní vysadí, situaci ještě zlepší. Jedná se o tři hlavní druhy stromů – lesní dřeviny, ovocné stromky, které místní mohou použít k obživě, a pak rychle rostoucí dřeviny, které jsou obzvláště dobré jako protierozní zábrana. „Sází se například mladé stromky moringy. Je to skvělá dřevina – rychle roste, obohacuje půdu živinami, její listy se dají jíst, z plodů se dělá marmeláda, z kořenů zase medicína, moringa se používá také jako krmivo pro dobytek a je známá díky tomu, že její semena také čistí vodu,“ vysvětluje Svitálek. Letos vysázené stromky rozšíří oblasti, které se podařilo zalesnit v uplynulých letech. „ Podívejte na ten kopec,“ ukazuje Shamune. „Všechna zeleň, která tam roste, je tam díky nám. Je to skvělé!

 

Kupte si svůj strom

Celkem 25 000 stromků v Afghánistánu a 310 000 stromků v Etiopii mohl Člověk v tísni zasadit díky podpoře dárců charitativního projektu Skutečný dárek. Peníze na nákup sazenic byly získány prodejem darovacích certifikátů se stromkem. „Stromky bychom chtěli sázet i příští rok, hodně ale záleží na podpoře dárců v Čechách. Koupí Skutečného dárku umožníte, aby se lidé, s nimiž Člověk v tísni pracuje v Afghánistánu a Etiopii, nemuseli strachovat, že jim úrodu nebo dům odnese velká voda, “ uzavírá Jan Svitálek.    

Autor: Jakub Čejchan