Je nám 30 let! Největší milníky v historii představujeme v novém webu

Publikováno: 1. 6. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Je nám 30 let! Největší milníky v historii představujeme v novém webu
© PIN

Koronavirus, tornádo na Moravě, humanitární krize v Afghánistánu, válka na Ukrajině, dopady zdražování v Česku a potravinová krize v chudých zemích, která nás teprve čeká. Problémy, které za uplynulý rok řeší Člověk v tísni vedle „běžné“ práce, vedly nevládní organizaci k rozhodnutí pojmout výročí třiceti let od svého vzniku skromně.  

Před 30 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Ze skupinky nadšenců vyrostla organizace s 2 600 zaměstnanci, kteří ve 33 zemích ročně pomáhají víc než 3 milionům lidí.

K výročí spouští Člověk v tísni web 30let.clovekvtisni.cz, který propojuje historii organizace s kulturními a společenskými událostmi z Česka i ze světa. Jeden svět zpřístupnil dokumentární filmy o jeho práci. Organizace také po 30 letech změnila svoje logo.

„Začalo to před 30 lety, kdy skupinka dobrovolníků přesvědčila českou veřejnost, že to dokáže a doručí konkrétní pomoc do válek a krizových oblastí. Mnohé se změnilo, ale hodnoty zůstaly: respekt a pokora k těm, se kterými a pro které pracujeme, sebevědomí a odvaha vůči světu, překážkám, politikům, tah na branku, orientace na výsledky a dopady,“ říká Šimon Pánek, ředitel a spoluzakladatel organizace.

K výročí spouští Člověk v tísni web 30let.clovekvtisni.cz, který propojuje historii organizace s kulturními a společenskými událostmi z Česka i ze světa. Jeden svět zpřístupnil dokumentární filmy o jeho práci. Organizace také po 30 letech změnila svoje logo.

Významným milníkem v historii organizace bylo vykročení mimo postsovětský prostor od počátku tisíciletí, po roce 2011 pak výjimečná pozice, kterou získala v Sýrii. Postupně narůstá i rozsah vzdělávacích aktivit a sociální práce doma v Česku. Další milník pak představuje ruská invaze na Ukrajinu, kde Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc od roku 2014. Téměř půl milionu lidí mu od začátku války přispělo přes 1,8 miliardy korun. Organizace pak na Ukrajině rozšířila tým na 180 zaměstnanců a za čtvrt roku zajistila pomoc v hodnotě přes 470 milionů korun. 

„Putinova agrese proti Ukrajině je jakýmsi vrcholem pragmatických, silových a cynických proudů pohledu na svět a lidské životy, kterých na světě nesporně přibylo. Naproti tomu obrovská solidarita a jakási renesance poznání, že agresi nelze tolerovat a že svoboda, lidská práva a mír nejsou garantována a musíme o ně pečovat, ukazují, že hodnoty dobra postavené na pomoci, laskavosti, pravdě a lásce nezmizely, jen se nevyplácí zapomínat, že jsou tím nejdůležitějším, co máme,“ říká dále Pánek.

Pomoc v číslech

 • 70 zemí světa, kde jsme pomáhali
 • 3 300 000 příjemců naší pomoci ročně
 • 4 177 zapojených škol do našich vzdělávacích programů v Česku
 • 3 250 dobrovolníků doučovalo děti v ČR
 • 46 280 osob získá ročně přístup ke zdravotní péči a léčbě podvýživy*
 • 2 656 zdrojů pitné vody jsme vybudovali
 • 860 obráncům lidských práv pomůžeme za jediný rok
 • 7 300 obyvatel podpořeno po tornádu na Moravě
 • 427 000 žáků účastnících se besed a promítání s pamětníky od roku 2005
 • 51 000 absolventů vzdělávacích kurzů pro vyučující v Česku
 • 1 699 384 prodaných lístků za 24 ročníků festivalu Jeden svět
 • 469 340 000 korun využito na pomoc po povodních v ČR
 • 2 801 734 000 korun činil náš obrat za rok 2021
 • 2 669 zaměstnanců pro nás pracuje v roce 2022  

V Česku působíme tam, kde chybí podpora státu

V Česku působí Člověk v tísni na více než dvou třetinách základních a středních škol v oblastech, kde chybí podpora státu. Učitelům zdarma poskytuje materiály k výuce moderních československých dějin a složitých aktuálních témat. V současnosti se soustředí na oblast mediální výchovy, která se ukazuje jako klíčový předpoklad pro pochopení změn probíhajících ve světě i udržení demokracie.

Kurzy Člověka v tísni ročně projde přes 5 tisíc učitelů, asistentů pedagoga či studentů pedagogických oborů. 400 jeho dobrovolníků doučuje děti rodičů, kteří sami dosáhli nízkého vzdělání.

Sociální pomoc poskytuje ve 13 krajích. Provozuje help linku pro lidi v nouzi, předškolní a nízkoprahové kluby, které dětem pomáhají kompenzovat sociální handicap a jeho dluhoví poradci jsou k dispozici na 57 adresách v ČR. Za poslední kalendářní rok tak v České republice pomohl více než 23 000 lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Ve světě pomáhá v krizích, zranitelným skupinám v chudých zemích nebo aktivistům v diktaturách

Člověk v tísni pracuje ve válečných konfliktech či místech dlouhodobých krizí. Výjimečné postavení má dnes na Ukrajině nebo v Sýrii. V rozvojové pomoci poskytované se dnes zaměřuje hlavně na předávání know-how a podporu nejzranitelnějších obyvatel, které učí čelit nepříznivým přírodním a společenským podmínkám a rozvíjí jejich schopnost pomáhat si dál sami. Takto pomáhá ve 25 zemích.

Sekce lidských práv působí v zemích se silně autoritářskými režimy, kde jsou základní lidská práva tvrdě potlačována a občanská společnost je více či méně paralyzovaná, tak i v zemích, které procházejí transformací a kde česká zkušenost může být pro rodící se občanskou společnost inspirací. Otevřela nové mise v několika zemích Latinské Ameriky nebo ve Vietnamu, kde pomáhá nezávislým novinářům, právníkům, znevýhodněným menšinám a podporuje různé občanské a umělecké projekty. V roce 2021 takto v 18 zemích poskytla nějakou formu přímé pomoci 726 osobám. 


Autor: Člověk v tísni

Související články