Člověk v tísni mění po 30 letech logo. Účastníci soutěže ho navrhovali pro bono

Publikováno: 25. 5. 2022 Doba čtení: 5 minut
Člověk v tísni mění po 30 letech logo. Účastníci soutěže ho navrhovali pro bono
© Foto: Člověk v tísni

Člověk v tísni chce být ve vizuální komunikaci pozitivnější. Mění dosavadní logo, které asociovalo ohrožení, za značku, která působí příznivěji a je univerzálně srozumitelná. Nové logo pracuje s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy, ve všech možných jazycích a kulturních souvislostech. Účastníci soutěže se vzdali nároku na honorář za skicovné, výhru v soutěži i za licenci. Vítězné logo vytvořilo Studio Marvil.

Od svého vzniku v roce 1992 vystupuje Člověk v tísni pod výraznou značkou, kterou tvoří ilustrace postavičky uvnitř kosočtverce a bílý text v černém orámování. Pro logo se stala námětem ilustrace Adama Hoffmeistera, která vychází z kresby Franze Kafky. „Před téměř 30 lety jsme vybírali logo Člověka v tísni, znali jsme název a věděli jsme, že to logo má vyjadřovat situaci, ve které jsme tehdy pracovali, byly to především válečné konflikty. Kresba Franze Kafky i černobílé ladění loga do toho perfektně sedlo, ale od té doby jsme prošli jistým zráním,“ říká ředitel a jeden ze zakladatelů organizace Šimon Pánek.

S růstem organizace se ale začaly objevovat také bariéry funkčního charakteru, jako komplikace s mezinárodní variantou, jazykovými mutacemi či malá čitelnost v menších formátech, kvůli vepsání textu přímo v logu. Změnil se podle něj i obsah práce, a proto je potřeba změnit také poselství, které je s logem spojeno. „Jsme velkou, v podstatě celosvětově působící organizací, už nejsme partou kamarádů podobného věku a podobného kulturního zaměření, ale organizací o dvou tisících lidí, většina z nich je výrazně mladší, možná o generaci, než jsme my zakladatelé, kteří žijí mimo Evropu - v Asii, v Africe mají jiné kulturní zázemí, ne vnímání,“ komentuje rozhodnutí Pánek. Kromě humanitární nebo sociální pomoci se dnes Člověk v tísni věnuje oblasti vzdělávání nebo organizuje festival Jeden svět.

Nové logo staví na jednoduchém symbolu člověka a názvu organizace. Je rozpoznatelné a čitelné v terénu i z dálky. Součástí změny je také sytě modrá barva, která zdůrazňuje popsaný posun významu a nová barevná paleta pro různé oblasti činnosti organizace. „Dochází ke změně narativu, který již neříká, že svět je ,v háji', ale že je možné ho změnit. Chceme být pozitivnější, srozumitelnější a moci logo používat v různých kontextech, vůči velkým donorům na straně jedné i příjemcům pomoci na té druhé,“ dodává Pánek.

„Vítězné Studio Marvil zjednodušilo původní symbol rozkročené postavy člověka do srozumitelnější podoby. Také díky změně barevnosti z černé na modrou působí celá identita vstřícně a vyjadřuje naději, což je pro komunikaci organizace klíčové."

Soutěž a vítěz

Nové logo vzešlo z designérské soutěže, se kterou od začátku organizaci pomáhal Czechdesign, který se specializuje na férové nastavení podmínek v profesních soutěžích v daném tématu. Všichni účastníci se vzdali nároku na skicovné a navrhovali logo pro organizaci pro bono. Vítěz rovněž poskytl bezplatnou licenci, kterou Člověku v tísni udělila i tvůrkyně písma vizuálu Veronika Burian z písmolijeckého studia TypeTogether. Pro bono poskytlo své služby i specializované úložiště BrandCloud.

„Změna loga organizace Člověk v tísni je jednoznačně pozitivním krokem. Vítězné Studio Marvil zjednodušilo původní symbol rozkročené postavy člověka do srozumitelnější podoby. Také díky změně barevnosti z černé na modrou působí celá identita vstřícně a vyjadřuje naději, což je pro komunikaci této významné organizace klíčové,“ komentuje volbu odborný porotce soutěže Aleš Najbrt.

Do jednokolové soutěže byli na základě pečlivé rešerše vyzvání tři účastníci z řad tuzemských grafických designérů: Lumír Kajnar, Studio Marvil a autorské trio Tereza Hejmová, Štěpán Moravec a Martin Odehnal. Jejich návrhy budou samostatně představeny v Magazínu Czechdesign.

Zavádění nového loga bude pozvolný, dlouhodobý proces a nějaký čas budou obě loga existovat vedle sebe. V prvním období po představení nové značky změní logo na nejviditelnějších částech, jako je hlavní web a profily sociálních sítí. Následovat budou pobočky v Česku a mise v zahraničí. Dále se bude logo postupně měnit podle priorit viditelnosti a náročnosti výměny, dorozdají se  stávající tištěné materiály či donosí vesty, aby výměna byla maximálně ekonomická a ekologická.

STUDIO MARVIL

Vítězné logo vytvořilo Studio Marvil, konkrétně tým tvořený Olgou Benešovou, Terezou Saitzovou, Vojtěchem Vavřínem a Jiřím Karáskem, pod vedením Pavla Zelenky.

Marvil se věnuje zejména korporátním identitám, editorial designu a úpravě knih. Výsledky jejich práce je možné vidět třeba v nově otevřených stálých expozicích Národního muzea v Praze, ale vytvářeli i vizuální identitu Českému rozhlasu nebo ČEZu. Mezi nedávné realizace studia patří identita pro sklářskou skupinu Janštejn Glass group či publikace Historická a současná architektura a TON +-160. Za realizaci pro TON bylo studio v roce 2018 oceněno prestižní cenou Red Dot Design Award, dále bylo součástí expozice Beazley Design of the Year v Londýně s vizuální identitou Správy železnic.

CZECHDESIGN

Czechdesign je profesionální zastřešující organizace, která se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v profesních soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských a architektonických soutěží.

ČLOVĚK V TÍSNI

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně se etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat respektování lidských práv ve světě. Během třiceti let své existence se začal věnovat také oblasti vzdělávání, pomáhá lidem žijícím v sociálním vyloučení nebo pořádá mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět.

Autor: Člověk v tísni

Související články