Otevřený dopis panu Janu Zahradilovi a panu Geertu Bourgeoisovi

Publikováno: 17. 1. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Otevřený dopis panu Janu Zahradilovi a panu Geertu Bourgeoisovi
© Evropská parlament

Následující dopis jsme zaslali členům Evropského parlamentu 19. prosince 2019 a doposud jsme neobdrželi odpověď. Rozhodli jsme se jej zveřejnit i vzhledem k tomu, že v prvních týdnech roku 2020 došlo ve Vietnamu k eskalaci porušování lidských práv. Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod (INTA) je i přesto povinen 20. - 21. ledna 2020 hlasovat o Dohodě o zahraničním obchodu mezi Vietnamem a Evropskou unií.

Ve vesnici Dong Tang se 9. ledna 2020 odehrál násilný konflikt, po kterém byla vůči policii vznesena závažná obvinění z údajného nezákonného užití síly vůči civilistům, z týrání zadržovaných demonstrantů a z omezování svobody slova. I přes vznesená obvinění nebylo zahájeno žádné nestranné a nezávislé vyšetřování.

Člověk v tísni proto znovu vyzývá členy INTA a Evropského parlamentu, aby ještě před hlasováním důkladně zvážili celou situaci ve Vietnamu.

Adresováno:

  • pan Jan Zahradil, místopředseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod
  • pan Mr. Geert Bourgeois, člen výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu

Kopie:

  • pan David Sassoli, předseda Evropského parlamentu
  • pan Bernd Lange, předseda výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu
  • pan David McAllister, předseda výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu
  • pan Maria Arena, předseda podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu


Pane Zahradile, pane Burgeoisi,

zaregistrovali jsme údajný střet zájmů pana Zahradila jakožto bývalého zpravodaje Dohody o volném obchodu mezi Vietnamem a Evropskou Unií (EVFTA) a poradce Konfederace Vietnamců v Evropě (FOVAE). Informace o propojení pana Zahradila s vietnamskou vládou v rámci jeho působení v Konfederaci a z toho plynoucí případné porušení kodexu chování členů Evropského parlamentu nebyly dosud oznámeny. Ačkoli řízení probíhá, představuje takovýto střet zájmů bezprostřední riziko, že Evropský parlament nebude Dohodu o volném obchodu mezi Vietnamem a EU ani Dohodu o ochraně investic (IPA) schvalovat objektivně a že dojde k zanedbávání znepokojujících informací o lidských právech ve Vietnamu. Ačkoli si ceníme rezignace pana Zahradila na post zpravodaje, zůstáváme nadále skeptičtí z důvodu aktivního lobbování, s nímž se setkáváme již od samého začátku této diskuze.

Uprostřed tohoto obvinění, pane Zahradile a pane Burgeousi, se pro vás nachází příležitost. Máte šanci svým jednáním obnovit důvěru společenství obránců lidských práv a organizací občanské společnosti a proměnit ji v pozitivní přínos obchodní dohody, která má obrovský potenciál zlepšit ochranu základních lidských práv ve Vietnamu. Očekáváme, že budete stát v čele tohoto mnohostranného úsilí o dodržování lidských práv, který je i jedním z klíčových závazků EVFTA i IPA.

Od prvních diskuzí o Dohodě o volném obchodu mezi Vietnamem a EU, které proběhly v letech 2015 – 2016, nevznikl v oblasti ochrany lidských práv ve Vietnamu prakticky žádný prostor pro optimismus. Obavy z porušování lidských práv ve Vietnamu byly Evropským parlamentem a jeho členy opakovaně vznášeny, a to i prostřednictvím Usnesení Evropského parlamentu o Vietnamu (2018/2925/RSP). Zatímco Dohoda o volném obchodu je tématem mnoha vášnivých debat, 21. prosince 2019 byl ve Vietnamu za nenásilný aktivismus na svém blogu zatčen nezávislý novinář a prezident Asociace nezávislých novinářů Pham Chi Dung.

V tuto chvíli je nezbytné, abyste důrazně naléhal na Vietnam a donutil ho ukázat odhodlání chránit lidská práva a to ještě před možným schválením Dohody o volném obchodu mezi Vietnamem a EU a Dohody o ochraně investic. Vietnam může svým slovům dostát (1) okamžitým propuštěním všech politických vězňů a zadržených osob ve Vietnamu, (2) okamžitým zastavením veškerého pronásledování a zastrašování obránců lidských práv a organizací občanské společnosti ve Vietnamu a (3) aktivní podporou svobodných a nezávislých médií, včetně projevů na sociálních médiích.

Tato výzva k jednání je apelem na všechny členy INTA a Evropského parlamentu.

S úctou,

Šimon Pánek

Ředitel organizace Člověk v tísni

Autor: ČvT