Českým dětem není Afrika lhostejná. Stovky jich poběží pro školu v Etiopii!

Publikováno: 1. 6. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Českým dětem není Afrika lhostejná. Stovky jich poběží pro školu v Etiopii!
© ČvT archiv

Praha, 2. června 2016 – Dlouhodobě se ukazuje, že českým dětem a mládeži není lhostejné, co se děje v chudých a zapomenutých koutech světa. V sobotu 4. června se v pražské oboře Hvězda už posedmé sejdou studenti Francouzského lycea a gymnázia J. Nerudy, aby v rámci charitativního běhu pro Afriku získali peníze na stavbu nové školy v Etiopii. Tyto školy organizují charitativní Běh pro Afriku ve spolupráci s Člověkem v tísni už od roku 2009. Studentům se za tu dobu celkem podařilo vyběhat přes 1,7 milionu korun. Letos se do běhu opět zapojí i sami Etiopané. Běžecké dresy obléknou Tsinsework Dibabe a Sara Worku, pracovnice etiopské mise společnosti Člověk v tísni. Registrace začne v 10:00, samotný běh pro Afriku pak odstartuje okolo 10:45 u letohrádku Hvězda.

„Princip běhu je takový, že si běžec najde sponzora, který za každé uběhnuté kolečko přislíbí určitou částku. Běžec běhá, a když skončí, spočítá se, kolik kol uběhl. Toto číslo se pak se vynásobí slíbenou částkou a výslednou sumu sponzor poukáže na účet sbírky Postavme školu v Africe,“ vysvětluje princip akce Vojtěch Drahorád z Člověka v tísni. „Loni se běhu zúčastnilo asi 400 lidí, kteří dohromady uběhli přes 3300 kilometrů. Nakonec se podařilo vybrat téměř 180 000 korun,“ dodává.

Do Běhu pro Afriku se během roku zapojují také žáci z dalších škol nejen v Praze, ale i v ostatních českých a moravských městech. Jednotlivé charitativní běhy budou probíhat až do podzimu. Loni se zapojily stovky žáků z 18 škol. Letos se už uskutečnilo 7 běhů a v následujících měsících se jich bude pořádat ještě celá řada.  Pracovníci Člověka v tísni žáky na školách, které se Běhu pro Afriku účastní, seznamují se situací v Etiopii a vysvětlují, jak oni sami mohou jednoduše pomoci svým africkým vrstevníkům, jejichž možnosti vzdělání jsou jen velmi omezené.

Škola v  Africe

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a polovina jejích obyvatel je negramotná. Často prostě proto, že coby děti nemohli chodit do školy, protože v okolí žádná nebyla. V roce 2009 22% dětí nenastoupilo ani do druhé třídy základní školy, 57% základní školu nedokončilo. Ve třídách je navíc často více než 80 dětí a školy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných učitelů a učebních pomůcek. Člověk v tísni se proto snaží budováním škol a vzděláváním učitelů pomoci zastavit začarovaný kruh chudoby. Každý rok v Etiopii vyroste nejméně jedna nová škola a děti, které v ní studují, mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pomoci tak rozvoji celé země.

„Letos bychom díky sbírce rádi postavili novou školu ve vesnici Kulufo. Tamní stará škola se dnes již nevyužívá. Voda ze svahů, pod kterými stojí, zničila její stěny a od vesnice ji navíc dělí nebezpečná hluboká rokle. Děti se tak nemají kde učit, ale to se snad podaří co nejdříve změnit,“ říká Sara Worku z etiopské mise Člověka v tísni. „Jsem ráda, že v sobotu budu moci Běh pro Afriku osobně podpořit. Vždy mě překvapí, jak moc se čeští studenti zajímají o dění v jiných částech světa, o který se přitom v médiích moc nedozví,“ dodává.

#~gallery-1315~#

Člověk v tísni v Etiopii od roku 2006 postavil již 18 škol, ve kterých se teď vzdělávají tisíce dětí.  Jednou z nejnovějších je loni otevřená škola ve vesničce Meja nedaleko etiopské Halaby. Dříve tam nemělo přístup ke vzdělání jedno ze tří dětí. Navíc škola mohla nabídnout výuku jen od 1. do 7. třídy. Děti, které školu ukončily, už neměly možnost většinou studovat dál, protože jediná další škola v okolí je 2,5 kilometru daleko a její kapacity jsou značně omezené. Nová školní budova byla vybavena tabulemi i lavicemi a díky oknům je v učebnách dostatek světla. Učitelé mají také k dispozici množství pomůcek a učebnic. Nechybí ani zařízení na zachytávání dešťové vody a nové latríny.

Ze sbírky se také nakupují nové učebnice a knížky, které v etiopských školách často chybí. Možná největší změnu pak pocítí žáci na stylu vyučování. Člověk v tísni dlouhodobě pracuje s učiteli a ukazuje jim moderní vzdělávací metody. Děti tak mezi sebou v rámci školy více spolupracují, předávají si zkušenosti a nebojí se aktivně zapojit do hodiny. „V Etiopii se bohužel stále klade důraz na memorování a výjimkou nejsou ani fyzické tresty. Dobře vyškolení učitelé naopak vědí, že nejdůležitější je svoje žáky zaujmout a snažit se, aby výkladu co nejvíce sami porozuměli,“ popisuje jeden ze základních principů práce Kateřina Kodysová z etiopské mise Člověka v tísni.

Seznam postavených škol a další informace o sbírce a Běhu pro Afriku najdete na www.skolavafrice.cz

Pro více informací kontaktujte:

Vojtěch Drahorád, koordinátor Běhu pro Afriku ve společnosti Člověk v tísni, vojtech.drahorad@clovekvtisni.cz, 731 690 962

Alena Špálová, Francouzské lyceum, alenasp@cbox.cz, 728 714 745

Veronika Tartier, Gymnázium Jana Nerudy, veronika.tartier@gmail.com, 257 404 818

Autor: ČvT

Související články