Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři pedagogická centra

Publikováno: 14. 6. 2012 Doba čtení: 4 minuty
Člověk v tísni otevřel v Angole čtyři pedagogická centra
© Foto:

Člověk v tísni otevřel v okresu Cuemba v Angole čtyři pedagogická centra. Učitelům nabídnou vzdělávací kurzy, přednášky nebo knihovnu vybavenou učebnicemi a dalšími studijními materiály. Prostory s počítačem nebo multifunkční tiskárnou ale budou také sloužit pro setkávání učitelů s komunitou.

Centra jsou součástí projektu Člověka v tísni (ČvT), jehož cílem je zvyšování kvality základního vzdělávání ve venkovských oblastech okresu Cuemba. Programy v Angole realizujeme spolu s českou vládou, která na ně poskytla finanční prostředky.

„V centrech se uskuteční například kurzy alfabetizace pro ženy. Učitelé sem budou chodit na přednášky, ale budou také místem pro jejich samostudium,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacích projektů v Angole Klára Jelínková. „Učitelé se v centrech také budou soustředit na osvětu pro vlastní komunitu,“ dodává. Vesničané se ostatně na stavbě center sami podíleli.

Připravovali terén pro budovy i stavební materiál, lisovali například cihly a sušili je na slunci.  Při samotné stavbě potom pomáhali jako méně odborná pracovní síla. „Pro lidi z vesnice je to příležitost vydělat si a zároveň se naučit základům stavebních řemesel. Komunita na stavbě odvede až devadesát procent práce,“ vysvětluje koordinátorka angolských projektů Jitka Škovránková s tím, že lidé si pak stavby opravdu váží a pečují o ni i v budoucnu.

„Z nových center jsem nadšená především kvůli množství knih a studijního materiálu," říká učitelka Antonia Luise Pedro, která z Cuemby pochází. Nejbližší knihovnu dosud měli místní učitelé ve 170 kilometrů vzdáleném Kuitu, kam cesta podle počasí trvá čtyři až osm hodin a je navíc velmi nákladná. Teď mají kvalitně vybavenou knihovnu přímo ve vesnici.

Pedagogická centra budou otevřená celý den podle potřeb komunity a škol. Navíc jsou vybavená solárními panely, a tak je učitelé mohou využívat i po setmění. V čele center stojí sami ředitelé přidružených škol. „Centra se soustředí především na vzdělávání učitelů a zvýšení účasti rodičů na vzdělávání žáků, ale například také na zapojení dívek do výuky,“ přibližuje Klára Jelínková smysl pedagogických center.

Češi vzdělávají angolské učitele, ukazují jim výhody školské reformy

 Při příležitosti otevření pedagogických center dostalo také 172 úspěšných absolventů kurzu o angolské školské reformě certifikáty. V ročním kurzu je zkušení školitelé ČvT učili o cílech a nových metodách angolské školské reformy z roku 2001, která je zatím především na venkově pouze prázdným pojmem a nepodařilo se ji zavést do praxe. Byla mezi nimi i Antonia Luise Pedro, která si doplňuje znalosti i na dvouletém kurzu ČvT pro učitele.

#~gallery-12~#

„Naučila jsem se spoustu nových věcí a dozvěděla jsem se, jak svojí práci dělat lépe,“ pochvalovala si kurzy šťastná Antonia s čerstvým diplomem v ruce. Viceadministrátor okresu Cuemba Israel Chissingui, který centrum otevíral, však ve svém projevu absolventům připomněl, že diplom není všechno.

„Zažil jsem situace, kdy učitel získal certifikát. Ten však na začátku své hodiny jen umístili na tabuli a oznámil, že se jej nikdo nemusí na nic ptát, protože může vidět, že je jeho vzdělání vysoké. Certifikát o získaném vzdělání není jen na chlubení, ale dokládá, že profesor má další vzdělání a vědomosti, které bude užívat během své práce. Věřím, že certifikáty vzdělání o školské reformě od Člověka v tísni nebudou takto pasivně užívány, ale že bude z jeho práce na první pohled jasné, co se naučil,“ řekl Israel Chissingui.

ČvT pomáhá angolskému školství

Češi ze společnosti Člověk v tísni pomáhají s podporou České rozvojové agentury ve válkou poničené provincii Bié od roku 2006. Tři čtvrtiny angolských učitelů nemá dokončené ani základní vzdělání a ve vesnických oblastech okresu Cuemba se 45 000 obyvateli dosud stojí jen osm permanentních škol. Většinu dětí tedy učí ti, kdo sotva dokončili prvních pár tříd základní školy. Namísto třídy sedí pod stromem, jako sešit používají břidlicovou tabulku a o učebnicích se venkovským dětem může jenom zdát.

ČvT tu proto od roku 2007 postavil sedm permanentích škol a organizuje dálkové doškolovací kurzy učitelů. Díky ČvT už dálkově dostudovalo téměř 200 učitelů a dalších 650 učitelů a ředitelů kurzy právě návštěvuje. Nová pedagogická centra jsou pak součástí nově vytvořené sítě spádových škol, která v každé ze čtyř oblastí regionu Cuemba zajišťuje jednu vzorovou školu s pedagogickým centrem. Na ní nevázáné vesnické školy z okolí se pak od ní učí, učitelé využívají jejich pedagogické zázemí a kurzy.

Tým ČvT se společně s odborníky z angolského ministerstva školství vytvořil i nové metodické příručky, učebnice a výukové metodiky pro venkovské učitele. Podle nové sady učebnic a manuálů se letos začínají učitelé z okresu Cuemba učit a ČvT k ní přidal i Sborník interaktivních her a další pomůcky, které učitelům pomohou dosáhnout toho, aby centrem hodiny nebyl učitel, ale žáci.

Projekt dokazuje, že i v zapadlé vesnici dlouhé hodiny jízdy od nejbližšího města, kde lidé všechno podřizují potřebám zemědělství a kde elektřina funguje jen pár hodin denně, může učit kvalitní učitel.

Autor: Petr Štefan, mediální koordinátor