Člověk v tísni podpoří díky projektu Synapse děti, jejich rodiče i školy

Publikováno: 1. 11. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Člověk v tísni podpoří díky projektu Synapse děti, jejich rodiče i školy
© archiv

22. 10. 2019, Praha - Projekt Synapse si klade za cíl pilotně ověřit a následně implementovat nové postupy v podpoře dětí ohrožených nízkým vzděláním a rizikovým chováním. Služby, které budou díky němu nabízeny, v sobě zahrnují především poradenství proti školnímu neúspěchu v terénu i na školách a preventivní programy pro děti a mládež s výchovnými problémy. Projekt bude realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 v Plzeňském a Olomoucké kraji, v Bílině, Ústí nad Labem a na Berounsku.

„Počet žáků s nedokončeným vzděláním v posledních letech rychle roste. Mezi nejvíce postižené regiony patří kraj Ústecký, kde vzdělání nedokončí 14,5 % žáků. Problém je však přítomný ve všech krajích ČR. Situace je vážná zejména v sociálně vyloučených lokalitách, kde odchází ze vzdělávání předčasně téměř dvě třetiny žáků. Tyto předčasné odchody přispívají k reprodukci chudoby a sociálního vyloučení. Jednotlivec se základním vzděláním má v průměru o třetinu nižší příjmy oproti jednotlivci se středním vzděláním bez maturity a zároveň se potýká s trojnásobným rizikem nezaměstnanosti,“ vysvětluje důvod vzniku projektu Miloš Hrubý z organizace Člověk v tísni.

Dalším problémem, kterým se projekt zabývá, je rizikové chování dětí a mládeže. Poslední známá data sice ukazují, že kriminalita dětí a mladistvých dlouhodobě klesá, avšak jejich recidiva je na relativně vysoké míře. „V posledních letech sice počet evidovaných trestných činů páchaných osobami do 18 let dlouhodobě klesá, avšak současně registrujeme nárůst známých pachatelů jak u mladistvých, tak u osob do 15 let věku. Zde se jedná o dosti výrazný skok, který atakuje hranici 30%,“ cituje Hrubý data z analýzy trendů kriminality v České republice z roku 2017.

Posledním tématem, kterému se projekt věnuje, je dosavadní oborová roztříštěnost, kvůli které se v oblasti školství nedostává potřebného efektivního nástroje pro práci s rodinami ohrožených dětí. Absence terénní sociální práce na školách je dlouhodobě alarmující. „V systému ČR škola vystupuje ve své poradenské funkci pro rodiny ze sociálně znevýhodněných poměrů velmi omezeně. Na rozdíl od služeb neziskových organizací, které spíše dokáží vystupovat v roli neutrální strany zohledňující celý sociální kontext,“ říká Hrubý a dodává: "V rámci tohoto projektu chceme navíc situaci dítěte řešit z perspektivy celé rodiny a podporu poskytovat komplexně. Tedy i pečujícím osobám, samozřejmě s akcentem na rozvoj mladistvého člena domácnosti (14+), tak aby se maximalizovala šance dosáhnout co nejvyšší stupeň vzdělání."

 


Projekt Synapse je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt:

Miloš Hrubý, milos.hruby@clovekvtisni.cz, 774 826 746

Autor: Martin Kovalčík