Člověk v tísni v Angole pomohl přes 875 000 lidí. Ani po více než 10 letech své práce na jihu Afriky nekončí

Publikováno: 15. 9. 2017 Doba čtení: 6 minut
Člověk v tísni v Angole pomohl přes 875 000 lidí. Ani po více než 10 letech své práce na jihu Afriky nekončí
© Foto: Tereza Hronová

(Kuito, 14. září 2017) Angola i dnes stále trpí následky téměř tři desetiletí trvající občanské války a dědictvím kolonizace. Člověk v tísni (ČvT) se proto před více než 10 lety rozhodl pomoci obyvatelům této země. Pro svou stálou misi si vybral provincii Bié, která patřila mezi oblasti nejvíce postižené válkou a bídou. V prvních letech se pracovníci ČvT zaměřili na obnovu a zkvalitnění základního vzdělávání a rozvoje zemědělství a trhu ve venkovských oblastech. Hlavním cílem bylo pomoci místním lidem sehnat si živobytí a zároveň přispět k ekonomickému rozvoji a obnově země. V současné době organizace pomáhá také v provinciích Huambo a Huíla, kde se vedle vzdělávání a zabezpečení obživy zaměřuje také na zdraví matek a dětí, výživu, přístup k vodě, sanitaci, ochranu žen a rozvoj občanské společnosti. ČvT tak od roku 2006 ve střední Angole pomohl více než 875 000 lidí.

Ani patnáct let od konce občanské války se Angola s jejími následky nedokázala zcela vypořádat. „Místní ekonomika ani infrastruktura není zcela stabilní. Podstatná část obyvatelstva žije v chudobě a jen těžko shání zdroj obživy pro sebe a své rodiny. Negramotnost, podvýživa, vysoká úmrtnost dětí a přístup jak ke kvalitnímu vzdělání, tak i ke zdravotní péči stále patří mezi problémy, se kterými se dnešní Angola potýká. Naše přítomnost a pomoc v Angole je proto pro místní obyvatele stále potřebná,“ popisuje Klára Jelínková, koordinátorka angolských programů ČvT. „Díky úspěšným výsledkům našich dosavadních programů, chceme ve své práci pokračovat i nadále. Přes 37 000 dětí se díky nám zotavilo z podvýživy, postavili jsme 14 škol a 4 pedagogická centra, pomohli jsme zřídit přes 10 000 záchodů a také jsme vybavili nářadím a vyškolili přes 3 000 farmářů. Do všech programů při tom přímo zapojujeme místní komunity a koordinujeme je s lokálními úřady,“ dodává Klára Jelínková.

Vedle dlouhodobé rozvojové podpory ČvT řeší také aktuální humanitární krize, kterým Angola čelí. „Momentálně pomáháme se sanitací, hygienou a přístupem k pitné vodě na severu země, kam před násilím uprchlo více než 33 000 lidí ze sousedního Konga,“ vysvětluje Klára Jelínková (Více zde). 

Lepší vzdělání pro půl milionu dětí

Od začátku působení v Angole se ČvT soustředí na vzdělávání místních dětí a snižování negramotnosti dospělých. Vedle budování nových škol vybavených potřenými učebními materiály se ČvT věnuje především obnově a zkvalitnění základního vzdělávání. Učitelé i řídící pracovníci škol a školských úřadů dostávají odborná školení, do kterých se již přímo zapojilo 1 850 učitelů, kteří předávají nové vědomosti jak žákům, tak i svým pedagogickým kolegům. V rámci školení učitelů a podpory jejich dalšího vzdělávání bylo rozdistribuováno na 25 000 učebních materiálů. V posledních letech se ČvT zaměřuje především na spolupráci s angolskými školskými úřady na různých úrovních, kapacitace jejich odborníků v oblasti managementu, plánování, monitoringu a vývoji nástrojů, které by zefektivnily jejich fungování. Od roku 2006 tak ČvT nepřímo přispěl k lepšímu vzdělání přibližně 450 000 angolských dětí a 1 200 negramotných dospělých se naučilo číst, psát a počítat. Zároveň je ve výuce podporována integrace průřezových témat, jako jsou zdravá výživa, základy správné hygieny či lidská práva.

Přes 37 000 dětí trpících podvýživou bylo vyléčeno 

S nedostatečnou hygienou a sanitací většinou souvisí také podvýživa. Právě v provincii Bié dosahovala podvýživa u dětí do 5 let až 20 %. Angolský tým ČvT proto ve spolupráci s dobrovolnými sociálními pracovníky pořádá školení, kde učí chudé vesničany - především mladé matky - správné výživě. „Díky kurzu jsem se naučila, jak připravit sóju, fazole nebo dýňovou polévku pro děti, aby neslábly,” popisuje Imaculada Chicemba z vesnice Kaassuanga. „Vždy se snažím hned uvařit a vyzkoušet, co jsme se na kurzu naučili. Teď zkouším například rehydratační roztok proti průjmu,” popisuje matka šesti dětí. „Jakmile zjistím, že se děti necítí dobře a slábnou, připravím výživné jídlo, aby opět zesílily. Hodně lidí tu s tím mívalo problém. Nevěděli jsme, co s tím, ale od té doby co začaly výživové kurzy, se počet komplikací snížil,” dodává Imaculada Chicemba (Více zde). ČvT v Angole navíc vyšetřil na podvýživu 293 419 dětí, z čehož jich 40 045 podstoupilo léčbu.

Více než 10 000 postavených nových latrín 

Pro obyvatele Angoly je důležitý také přístup k pitné vodě, který jim ČvT umožňuje prostřednictvím opravených i nově budovaných studen a dalších odběrných míst. Součástí je také osvěta o správné hygieně, pravidelném mytí rukou mýdlem, využíváním latrín apod. Domingas Eyala žije ve vesnici Caliongue a má pět dětí. Popisuje, že před začátkem projektu ČvT spousta místních obyvatel nevěděla, proč je u nich tak častý výskyt cholery a průjmových onemocnění. „Díky projektu jsem se dozvěděla, že chození na záchod ve volné přírodě je jednou z hlavních příčin nemocí. Naučila jsem se zakrývat latrínu a mýt si ruce,“ říká Domingas Eyala. Další z účastníků školení Eliseu Sipitali z vesnice Mbambi Mupa také popisuje, že se konečně naučil vnímat zdraví jako prioritu. „Spousta z nás neměla vůbec povědomí o důležitosti osobní hygieny. Začali jsme pracovat na lepší osvětě a poté jsme začali s kopáním jam pro budoucí latríny. Na začátku jsme měli záchody jen z trávy, nyní je stavíme z jílu,“ říká Domingas Eyala (Více zde). ČvT zajistil stavbu více než 10 000 nových latrín ve 200 vesnicích.

Přes 3 000 farmářů pěstuje lepší plodiny

Kvůli válce celé generace Angolanů téměř přišly o své zemědělské dovednosti. Zemědělství je přitom stále hlavním zdrojem obživy pro více než tři čtvrtiny Angolanů. Většina z nich při tom umí pěstovat jen několik málo druhů plodin a maso obstarávají lovem. ČvT místním lidem představuje nové plodiny, způsob jejich pěstování i zpracování. Přes 3 000 farmářů dostalo během praktických školení plodiny, semena, potřebné zemědělské nářadí a především rady od zemědělských terénních pracovníků. Namísto distribuce traktorů je v rurálních oblastech podporována obnova chovu dobytka a jeho využívání při práci. 

Tisíce obětí domácího násilí dostaly pomoc

Od roku 2013 ČvT v Angole podporuje také místní ženské spolky a nevládní organizace v boji proti chudobě a domácímu násilí. Obětem domácího násilí jsou těmito organizacemi poskytovány poradenské služby. A prostřednictvím osvětových kampaní se přispívá ke zviditelnění této problematiky. Téma domácího násilí a možnosti, jak se proti němu bránit byly pro angolské ženy dříve tabu. Nyní už ví, jak ho definovat a kde ho hlásit. Okolo 3 000 obětí domácího násilí již takto dostalo pomoc. Místní ženy jsou navíc podporovány v začátcích svého podnikání, které si už založilo 23 z nich, a brzy se k nim přidají další. Osmadvacetiletá Avelina Jamba neměla pravidelný příjem a sehnat každý měsíc dostatek peněz na zaplacení nájemného byl veliký problém. Avelina se stará o šest dětí, z nichž čtyři jsou její vlastní a dvě jsou její sestry. Díky programu ČvT si pořídila šicí stroj a začala pracovat jako švadlena. „Koupila jsem dům s ložnicí a obývacím pokojem. Není velký, ale je můj a už nemusím nikomu platit nájemné,“ říká Avelina. „Dříve jsem se za plnohodnotného člověka nepovažovala, teď se tak ale konečně cítím,“ dodává. Hlavním cílem tohoto projektu je posílení postavení žen ve společnosti.

Člověk v tísni poskytuje pomoc v Angole díky podpoře české veřejnosti prostřednictvím Klubu přátel Člověka v tísni a sbírek Skutečný dárek a Skutečná pomoc. Institucionální pomoc poskytuje Evropská komise, UNICEF, African Inovation Fund, Fundo Soberano de Angola a Česká rozvojová agentura. Člověk v tísni děkuje všem dárcům za jejich podporu.


Pro více informací kontaktujte:

Klára Jelínková, Koordinátorka angolských programů Člověka v tísni

klara.jelinkova@clovekvtisni.cz, +420 777 980 560, +244 924 340 073

Richard Walker, Koordinátor afrických programů Člověka v tísni

richard.walker@clovekvtisni.cz, +420 774 260 568 

Autor: ČvT

Související články