Člověk v tísni varuje před kolapsem pomoci na úřadech práce

Publikováno: 19. 8. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Člověk v tísni varuje před kolapsem pomoci na úřadech práce
© ČvT

Na tým Člověka v tísni se obrací stále více lidí, kteří se nedostanou v přiměřených lhůtách k projednání svých věcí na pracovištích Úřadu práce. Bohužel situace se podle předpovědí bude dále zhoršovat s postupující energetickou krizí. Některá pracoviště mají kritický nedostatek pracovníků a další odcházejí. Za současných podmínek stanovených Vládou se za ně nedaří najít náhrady. Situace pak eskaluje ve frontách. Lidé jsou v riziku ztráty bydlení, narůstají jim penále za nezaplacené zálohy na energie nebo jsou zcela bez pomoci státu, přestože na ni mají nárok.

Člověk v tísni je jednou z organizací, které dlouhodobě přináší poznatky z terénu do pravidelných jednání s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Společně usilujeme o zlepšování praxe. Je zřejmé, že teď bohužel čelí jednotlivá pracoviště Úřadu práce (ÚP) situaci, kterou nejsou bez systémových změn schopna sama řešit.

Při doprovázení klientů se setkáváme s tím, že se nám kolegové z ÚP svěřují, že už nemají sílu v práci pokračovat, že jim narůstá objem agend a s každou další výpovědí na pracovišti se jejich vlastní situace stává neudržitelnou.

Samotné je mrzí, do jak složitých situací se jejich klienti dostávají a jsou frustrovaní ze špatně odladěných aplikací na žádosti o dávky.

Za stávajících platových podmínek není možné najít nové zaměstnance

Kvůli nárůstu cen energií se na ÚP bude podle našich odhadů nově obracet násobně víc českých rodin s žádostí o pomoc. Vláda pokládá cílenou pomoc rodinám za svoji prioritu, bohužel ale podceňuje potřebu stabilizovat personální situaci jediné vládní instituce, která ji poskytuje.

Například v Praze chybí na pracovištích ÚP více než 170 pracovníků a každý měsíc další odcházejí. Nástupní plat je pod 19 000 korunami, to je nejen v Praze nekonkurenceschopná nabídka.

Řada pracovníků ÚP se kvůli inflaci dostává do obdobně složité osobní situace, v jaké se nachází jejich klienti. Podle nás je klíčové, aby se situace v odměňování okamžitě systémově řešila a mohly být doplněny týmy nejvíce zatížených úřadů, aby občanům systém sloužil a neohrožoval je.

Pomoc uprchlíkům bude mít dlouhodobější charakter

Jednou z velkých agend, které ÚP řeší, je administrace pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Nově stát nebude uprchlíkům hradit zdravotní pojištění v případě, pokud nebudou registrovaní na úřadě jako uchazeči o zaměstnání nebo nebudou spadat do kategorií, kdy za ně bude zdravotní pojištění placeno. To bude znamenat další úkony, které budou muset úřady práce zajistit - zaevidovat nové uchazeče o zaměstnání, poučit je o jejich právech a povinnostech a zprostředkovávat jim zaměstnání. Tento měsíc také začalo testování majetkových poměrů uprchlíků, což je zase pracovně náročnější postup, než výplata humanitární dávky bez dalšího prověřování.

Pomáhající organizace vyzvaly Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulém týdnu, aby urychleně řešilo ty největší potíže, které administraci dávky provází.

Doporučení migračního konsorcia pro změny v systému vydávání humanitární dávky pro držitele dočasné ochrany

Upozorňují mimo jiné na nedostatek pracovníků a pracovnic na ÚP, včetně tlumočníků. To zvyšuje riziko neporozumění a nespravedlivého postupu.

Situaci rodin by také pomohlo zlepšit, kdyby Česká republika začala plnit bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení z roku 2003, z níž vyplývá nárok Ukrajinců například na přídavek na dítě, ošetřovné nebo příspěvek na péči.

Vzhledem ke komplikacím, které výplatu humanitární dávky provází, je nutné přestat vyčleňovat uprchlíky do zóny bez práva se proti nesprávnému úřednímu postupu bránit a vpustit je do standardního sociálního systému ČR.

Více informací poskytne ředitel Sociálních a vzdělávacích programů ČvT Jan Černý.


Autor: Jan Černý

Související články