Nepál: Odolnost lidí a výživa

Nepál: Odolnost lidí a výživa

Dosavadní výsledky hospodářského rozvoje v Nepálu zničilo devastující zemětřesení v roce 2015. Zaměřujeme se proto na posílení odolnosti lidí do budoucna v případě dalších takových katastrof. Rozvíjíme schopnost jednotlivců, domácností i komunit předvídat, připravit se a zvládnout takovou situaci. Kromě toho se snažíme místním lidem pomáhat se zajištěním stabilního živobytí a obnovou infrastruktury, která nebude ohrožena v případě další přírodní katastrofy.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora vysídlených obyvatel

Podpora vysídlených obyvatel

Cílem projektu je vytvořit rámec pro spravedlivé a dobrovolné přemístění občanů po přírodní katastrofě. Všechny vysídlené a domácnosti by měly mít šanci na rekonstrukci svých domů na bezpečné půdě.
Společně s partner zajišťujeme, aby měli obyvatelé zasaženi katastrofou dostatek informací o možnostech podpory a měli pro tyto účely příslušné dokumenty. Dále se staráme o to, aby po přemístění měly domácnosti šanci na důstojný život. Pomáháme i prostřednictvím školení o bezpečnosti, které se zaměřuje na ženy a dívky.
Rekonstrukce přístřešků zničených zemětřesením

Rekonstrukce přístřešků zničených zemětřesením

Po několika letech od velkého zemětřesení stále existuje velké množství domácností, které potřebují pomoc při rekonstrukci svých domů. Existuje mnoho problémů, s nimiž se potýkají, a které způsobují vleklost rekonstrukčních prací. Jedná se například o nedostatek odborníků, nízký počet zedníků a tesařů, vysoké ceny stavebních materiálů a následné náklady na dopravu. S těmito problémy se domácnosti nedokáží samy vypořádat.
Projekt se zaměřuje na nejzranitelnější obyvatele a zprostředkovává jim přístup k technickým konzultacím inženýrů, školitelů a stavitelů, kvalifikovaných zedníků a tesařů, dostupnost stavebních nástrojů nebo subvenování nákladů.
Podpora návratu vysídlených rodin do jejich domovů

Podpora návratu vysídlených rodin do jejich domovů

Člověk v tísni společně s Apeironem pomáhal v Sindhupalčoku vysídleným obyvatelů. Prostřednictvím projektu se snažili podpořit návrat těch, které vyhnalo zemětřesení, zpět do jejich domovů a dát jim zároveň šanci na obnovu živobytí. Učili jsme místní lidi novým dovednostem, například ženy jsme naučili plést ponožky jak pro svou rodinu, tak pro případný další prodej.
Projekt podpořil 1 500 lidí, kteří byli zaměstnání systémem "Peníze za práci/ Cash for Work".
Obnova horských stezek

Obnova horských stezek

Při zemětřesení v roce 2015 zemřelo více než 8,500 lidí a přes půl millionu domovů bylo zničeno. Krátce poté Člověk v tísni začal realizovat projekt Unnat Goreto, jehož cílem se je obnova horských cest. Projekt zaměstnal více než 3,900 místních obyvatel. Pro odlehlé himalájské vesnice jsou horské stezky jedinou spojnicí s trhy, školami, zdravotními centry a dalšími vesnicemi v okolí.
V rámci projektu bylo opraveno přes 125 km stezek. Opravy byly financovány organizací UK aid a celý projekt vedl Člověk v tísni za podpory místních partnerů PHASE Nepal, Lumanti, a Scott Wilson Nepal. Obcím bylo díky projektu vyplaceno přes 900,000 liber jako odměna za odvedenou práci. Opravy cest zajistily místním obyvatelům zaměstnání, pomohly revitalizovat ekonomiku a obnovená infrastruktura zajistila lidem přístup do širokého okolí, což jim velmi usnadnilo běžný život.
Podpora výsídlených domácností se zaměřením na bezpečnost žen a dívek

Podpora výsídlených domácností se zaměřením na bezpečnost žen a dívek

Cílem projektu bylo identifikovat a porozumět reálnému kontextu vysídlených domácností a podporovat jejich hlasy, aby byly vyslyšeny při plánování systémových změn. 
Projekt se zaměřil také na posílení žen a dívek při řešení jejich bezpečnostní situace v táborech prostřednictvím ustavení Výboru pro bezpečnost, který idenfikoval největší rizika v konkrétní komunitě a na uvedení vlastních řešení do praxe poté dostal peněžitý grant.

Partneři projektu: Oxfam, CSRC, Lumanti
Participativní obnova infrastruktury

Participativní obnova infrastruktury

Člověk v tísni podporuje komunity v těžko dostupných horských oblastech v severní Gorce v procesu plánování a realizace obnovy jejich oblasti.

Komunity si samy identifikují své priority v oblasti obnovy poničené oblasti a naše týmy podporují komunity technickou pomocí a potřebnými školeními. Péče je věnována zejména obnově různých druhů obživy, jako je farmaření, chov dobytka, tkaní koberců apod. Živnostníkům je zajištěn základní majetek potřebný k výkonu jejich povolání (nářadí a stoje) a poskytována školení. Pozornost je zaměřena také na rekonstrukci a obnovu infrastruktury nezbytně nutnou pro komunitu a její rozvoj např. přístupové cesty, zavlažovací systémy, komunitní mlýny na obilí či školní třídy. Zástupci komunit jsou školeni v principech snižování rizik přírodních katastrof neboli Disaster Risk Reduction (např. tréninky vhodných stavebních postupů, kurzy první pomoci apod.).

Jak dále pomáháme