Severní Makedonie: Sociální inkluze a ochrana

Severní Makedonie: Sociální inkluze a ochrana

Člověk v tísni ve východní Evropě (západní Balkán, Moldavsko, Gruzie, Arménie) pomáhá na základě zkušeností s rozvojem občanské společnosti, sociální inkluzí a práci v kontextu post-sovětských zemí. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

“Getting a Life”

“Getting a Life”

Za podpory Evropské unie se snažíme o reformu ústavu Demir Kapija, který se stará o lidi s duševním postižením. Naším cílem je mimo jiné přestěhovat 45 lidí do chráněného bydlení, podpořit komunitní služby pro lidi s postižením a pomoci založit skupiny lidí s postižením, které budou samy prosazovat deinstitucionalizaci. Také školíme pracovníky zmíněného ústavu.

Jak dále pomáháme