Lidé s postižením v Severní Makedonii vedou díky nám normální život

Publikováno: 3. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Photos of the adapted group home for independent living in the community of Demir Kapija and Negotino, North Macedonia (rooms, appliances, household items), taken in 2021.
© Foto: Marija Dimkovska PIN

Překonávat bariéry, přesně to se podařilo v rámci projektu "Getting a Life" financovaného Evropskou unií. Zajistili jsme nový a lepší život komunitě 45 lidí ze specializovaného zařízení Demir Kapija pro osoby s postižením v Severní Makedonii.

Projekt "Getting a Life", financovaný Evropskou unií, byl od začátku ambiciózní. Měl zavést a podpořit tzv. deinstitucializaci pro klienty zařízení v Demir Kapija. Navzdory výzvám, jako byla pandemie COVID-19, pracoval Člověk v tísni (ČvT) spolu s lokálními partnery – ústavem Demir Kapija, nevládními organizacemi SOLEM a KRIK – téměř čtyřicet měsíců na proměně života klientů, budování kapacit zaměstnanců a zvyšování povědomí o právech osob s postižením v celé zemi.

Projekt se zaměřil na vytvoření chráněného bydlení pro klienty ústavu Demir Kapija a podařilo se tak zrekonstruovat, upravit a vybavit devět domů pro klienty, aby byli schopni vést samostatný život. Ve výsledku se tak 45 lidí adaptovaných na život v komunitě, včetně pěti dětí, přestěhovalo do klidných čtvrtí měst Demir Kapija, Negotino a Skopje.

„Jsem velmi hrdý na to, že náš projekt přinesl důstojnost alespoň některým lidem z nejzranitelnějších skupin společnosti Severní Makedonie. Měl by být příkladem pro místní i národní úřady, a to ve snaze odbourat zastaralé přístupy k podpoře lidí s postižením. Pojďme společně pracovat na tom, abychom jim pomohli získat normální život," říká Ali Misimi, projektový manažer Člověka v tísni.

Dům pro normální život

V Severní Makedonii najdeme většinou jen ústavy, kde jsou rezidenti vyloučeni ze společnosti a nemají dostatečnou kontrolu nad svým životem. Jedním z prvních, kdo si vyzkoušeli žít v chráněném bydlení, byl Gjoko, který strávil více než deset let ve specializovaném zařízení Demir Kapija.

"Když jsme Gjoka před dvěma lety navštívili, byl velmi hrdý, že nám může ukázat svůj nový domov a zahradu, o kterou se rád stará," vzpomíná Misimi. 

Snaha o přeměnu ústavní péče 

Dalším úspěchem projektu bylo vypracování plánu transformace, který si vytyčil změnit celkové prostředí zařízení na přívětivější a s lidštějším přístupem. To zahrnovalo investice do personálu a navýšení počtu pečovatelů, aby byli schopni poskytovat náležitou péči obyvatelům zařízení.

Více než 120 zaměstnanců, včetně koordinátorů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, jsme proškolili v oblasti osvědčených postupů pro práci s lidmi s postižením. Kromě toho prošlo 80 odborných pracovníků školením na tvorbu osobních plánů pro klienty, aby byl zajištěn výběr a organizace služeb, které může člověk s postižením potřebovat pro život v komunitě.

"Pro práci v nově zřízeném chráněném bydlení jsme přijali a vyškolili pečovatele, koordinátory a fyzioterapeuty. Potřeba jejich práce je ale větší, a proto jsme podpořili také zřízení centra denních aktivit ve Skopje, které může poskytovat podporu pro osoby s postižením," uvedl Misimi a dodal, že důležitým prvkem pro úspěch projektu byla také osvěta.

"Díky osvětě se nám podařilo vytvořit příznivé prostředí pro nově přistěhovalé klienty a vysvětlit nejbližším sousedům i širší veřejnosti výhody začlenění osob s postižením do komunity," uvedl Misimi.

Zorganizovali jsme přibližně osmnáct akcí pro veřejnost a natočili video na podporu lidských práv osob s postižením. Vyškolili jsme také dvě advokační skupiny, které budou pokračovat v aktivitách a vést osvětovou kampaň. Ta vyvrcholila první konferencí na celostátní úrovni, která se konala 28. listopadu ve Skopje, a které se zúčastnilo více než 100 advokačních pracovníků z celé země.

Přestože na skutečný život stále čeká více než 60 osob s mentálním postižením v zařízení v Demir Kapija, náš projekt otevřel cestu vpřed tím, že poskytl nástroje, kapacitu a znalosti, jak toho dosáhnout.

Tento projekt financovaný EU podpořil přeměnu speciálního zařízení Demir Kapija na informační centrum pro osoby s mentálním postižením. Mezi další aktivity, které se v rámci projektu podařilo uskutečnit patří – přesídlení 45 klientů do devíti domů chráněného bydlení, rozvoj komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a podpora při vytváření advokačních skupin na podporu procesu deinstitucionalizace. Kromě toho budou pracovníci zařízení vyškoleni v oblasti vytváření osobních plánů pro klienty a nových způsobech práce s osobami s postižením.
Autor: Maša Živojinović, Ali Misimi, Timothy Jenkins

Související články