Active Citizens - rozvoj aktivního občanství

Datum konání: 13.10.2020

Místo konání: Online

Témata: Rozvoj aktivního občanství

Cílové skupiny: Pedagogové SŠ

Počet hodin: 2

Lektor: Veronika Endrštová, Kristýna Svatá, Veronika Ambrozyová

Kontaktní osoba: Kristýna Svatá, kristyna.svata@clovekvtisni.cz, tel: 222 350 805

Čas od: 16:00-18:00

Přemýšlíte nad tím, jak vést studenty k aktivnímu občanství?  Dává vám smysl učit nejen teoreticky, ale i v reálném světě? Jste ze střední či střední odborné školy?   

Zveme vás na úvodní informační webinář ke kurzu Active Citizens. Webinář je určen všem zájemcům, kteří chtějí na své škole rozvíjet aktivní občanství a hledají cestu. Dozvíte se na něm: 

 • Co nabízíme v rámci 72h kurzu Active Citizens a na jakém metodickém přístupu je založen. 

 • Jak se jako škola/ učitelé můžete do kurzu zapojit a jaké jsou podmínky zapojení.  

 • Jakou podporu od nás získáte. 

 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce v kalendářním roce 2021.  

Úvodní webinář není závazný. K připojení budete potřebovat pouze: 

 • počítač   

 • mikrofon a sluchátka   

 • stabilní internetové připojení  

  

O Active Citizens: 

Vzdělávací program Active Ctizens je určen učitelům, kteří chtějí u žáků rozvíjet aktivní občanství pomocí komunitních projektů. Pomocí propracovaných aktivit, které vedou k realizaci společensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní komunity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou. Před samotnou realizací svých projektů žáci zkoumají také svou identitu, učí se dialogu a spolupráci, objevují, co je komunita a jakou roli v ní hrají oni sami.    

Přečtěte si o školách, kde s AC pracují.

Metodika Active Citizens byla v roce 2019 mezi finalisty ceny EDUína, která oceňuje inovace ve vzdělávání.  

 

Kurz AC zahrnuje:   

 • Akreditovaný vzdělávací program pro učitele v celkové délce 72 h (termíny plánovaných setkání: 2.-3. 2. 2021; 15.-16. 4. 2021; 29. 9.-1.10. 2021).  

 • Učitelé souběžně pracují se skupinou žáků na své škole a zkouší si program rovnou v praxi.    

 • Mentorská podpora učitelů ze strany zkušených lektorů.  

 • Drobná finanční podpora pro realizaci školních projektů.   

Další:   

 • Kurz je zdarma.  

 • Ideální je účast alespoň dvou pedagogů z jedné školy.  

 • Pro účastníky bude k dostání zdarma výtisk metodiky Active Citizens.   

  Pro další informace kontaktujte Kristýnu Svatou: kristyna.svata@clovekvtisni.cz  

  Hlásit se můžete do 11. 10. 2020 

   


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.