Rozvoj aktivního občanství

Rozvoj aktivního občanství

Současný svět se rychle vyvíjí a není jednoduché reflektovat změny, které se dějí. Ještě složitější je změnám porozumět a být jejich součástí. Neznamená to však, že nemá smysl se o to pokoušet. Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my se můžeme podílet na spoluvytváření prostředí, ve kterém žijeme. Posláním Variant je přinášet kvalitní metodické materiály a poskytovat podporu učitelům, kteří vychovávají mladé lidi k zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu v demokratické společnosti.

Prvním krokem k aktivnímu občanství je projevení zájmu o své okolí a snaha mu porozumět. Druhým krokem je zapojení se do věcí veřejných. Aktivní občané se snaží informovaně ovlivňovat situaci ve své obci, ve své zemi, dokonce i v mezinárodním měřítku. Chování a komunikace aktivního občana je prostoupena vzájemným respektem a nenásilím, principy dodržování lidských práv a ohledem k životnímu prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity i rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně jejích hodnot.


Ve Variantách pomáháme učitelům:

  • vzdělávat k aktivnímu občanství
  • rozvíjet u žáků kompetence pro demokratickou kulturu – podporou dialogu i rozvíjením občanských a sociálních kompetencí
  • získat jistotu při vedení komunitních projektů s globálním přesahem. 


Díky projektům žáci posilují důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracie i v sebe sama a uvědomují si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. 

Nabízíme aktivity do hodin, příručky pro pravidelnou práci s žáky i možnost dalšího vzdělávání pedagogů: 


V programu Světová škola nabízíme dlouhodobou podporu pro systematické začleňování aktivního občanství do výuky i inspiraci, jak vést žáky k zodpovědnosti a aktivitě: 


V oblasti aktivního občanství pracujeme na těchto projektech


Celý text Méně textu

Články

Máme v Česku dost informací o klimatické krizi? Změna klimatu ve světle pandemie COVID-19

Máme v Česku dost informací o klimatické krizi? Změna klimatu ve světle pandemie COVID-19

Učení za klima je učením pro budoucnost! Přečtěte si manifest Učitelů za klima

Učení za klima je učením pro budoucnost! Přečtěte si manifest Učitelů za klima

Video: Největší přání a Active Citizens na slavnostním předávání cen EDUína 2019

Video: Největší přání a Active Citizens na slavnostním předávání cen EDUína 2019

Proč (ne)učit o klimatické změně? Pojďte o tom debatovat!

Proč (ne)učit o klimatické změně? Pojďte o tom debatovat!

Málokdo je  ochoten ve škole riskovat politický střet či kontroverzi, říkají Učitelé za klima

Málokdo je ochoten ve škole riskovat politický střet či kontroverzi, říkají Učitelé za klima

Active Citizens upozorňují na změny klimatu: Není nám jedno, co se kolem děje

Active Citizens upozorňují na změny klimatu: Není nám jedno, co se kolem děje

Další články