Rozvoj aktivního občanství

Rozvoj aktivního občanství

Současný svět se rychle vyvíjí a není jednoduché reflektovat změny, které se dějí. Ještě složitější je změnám porozumět a být jejich součástí. Neznamená to však, že nemá smysl se o to pokoušet. Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my se můžeme podílet na spoluvytváření prostředí, ve kterém žijeme. Posláním Variant je přinášet kvalitní metodické materiály a poskytovat podporu učitelům, kteří vychovávají mladé lidi k zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu v demokratické společnosti.

Prvním krokem k aktivnímu občanství je projevení zájmu o své okolí a snaha mu porozumět. Druhým krokem je zapojení se do věcí veřejných. Aktivní občané se snaží informovaně ovlivňovat situaci ve své obci, ve své zemi, dokonce i v mezinárodním měřítku. Chování a komunikace aktivního občana je prostoupena vzájemným respektem a nenásilím, principy dodržování lidských práv a ohledem k životnímu prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity i rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně jejích hodnot.


Ve Variantách pomáháme učitelům:

  • vzdělávat k aktivnímu občanství
  • rozvíjet u žáků kompetence pro demokratickou kulturu – podporou dialogu i rozvíjením občanských a sociálních kompetencí
  • získat jistotu při vedení komunitních projektů s globálním přesahem. 


Díky projektům žáci posilují důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracie i v sebe sama a uvědomují si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. 

Nabízíme aktivity do hodin, příručky pro pravidelnou práci s žáky i možnost dalšího vzdělávání pedagogů: 


V programu Světová škola nabízíme dlouhodobou podporu pro systematické začleňování aktivního občanství do výuky i inspiraci, jak vést žáky k zodpovědnosti a aktivitě: 


V oblasti aktivního občanství pracujeme na projektech 1Planet4All a ACP4C


Celý text Méně textu

Články

Máte nápad, jak zlepšit místo, ve kterém žijete? Přihlaste se do ProAction Café!

Máte nápad, jak zlepšit místo, ve kterém žijete? Přihlaste se do ProAction Café!

Zveme Vás na Online konferenci demokratické kultury: Pěstuj demokracii!

Zveme Vás na Online konferenci demokratické kultury: Pěstuj demokracii!

Chcete se naučit něco nového, poradit se svými nápady a poznat další mladé aktivní lidi? Je tu Active Camp!

Chcete se naučit něco nového, poradit se svými nápady a poznat další mladé aktivní lidi? Je tu Active Camp!

Projekt ACP4C – Být občanem

Projekt ACP4C – Být občanem

Neučte o občanském vzdělávání, ale vychovávejte k němu. Zapojte se do programu Active Citizens!

Neučte o občanském vzdělávání, ale vychovávejte k němu. Zapojte se do programu Active Citizens!

Jde o to nepřestat hledat světlo na konci tunelu, říká metodička programu Varianty

Jde o to nepřestat hledat světlo na konci tunelu, říká metodička programu Varianty

Další články