Rozvoj aktivního občanství

Rozvoj aktivního občanství

© Foto: Tomáš Princ

Současný svět se rychle vyvíjí a není jednoduché reflektovat změny, které se dějí. Ještě složitější je změnám porozumět a být jejich součástí. Neznamená to však, že nemá smysl se o to pokoušet. Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my se můžeme podílet na spoluvytváření prostředí, ve kterém žijeme. Posláním Variant je přinášet kvalitní metodické materiály a poskytovat podporu učitelům, kteří vychovávají mladé lidi k zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu v demokratické společnosti.

Prvním krokem k aktivnímu občanství je projevení zájmu o své okolí a snaha mu porozumět. Druhým krokem je zapojení se do věcí veřejných. Aktivní občané se snaží informovaně ovlivňovat situaci ve své obci, ve své zemi, dokonce i v mezinárodním měřítku. Chování a komunikace aktivního občana je prostoupena vzájemným respektem a nenásilím, principy dodržování lidských práv a ohledem k životnímu prostředí. 

Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity i rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně jejích hodnot.

Pomáháme učitelům:

  • vzdělávat k aktivnímu občanství
  • rozvíjet u žáků kompetence pro demokratickou kulturu – podporou dialogu i rozvíjením občanských a sociálních kompetencí
  • získat jistotu při vedení komunitních projektů s globálním přesahem. 

Díky projektům žáci posilují důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracie i v sebe sama a uvědomují si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. 

Nabízíme aktivity do hodin, příručky pro pravidelnou práci s žáky i možnost dalšího vzdělávání pedagogů: 


Světová škola: globální témata v lokálních aktivitách

V programu Světová škola nabízíme dlouhodobou podporu pro systematické začleňování aktivního občanství do výuky i inspiraci, jak vést žáky k zodpovědnosti a aktivitě: 


Aktivní občanství a filozofie pro děti

  • V oblasti aktivního občanství pracujeme na rozvoji a podpoře pedagogické metody Filozofie pro děti: ACP4C (Active Citizens: Philosophy for Children). Metoda Filozofie pro děti využívá přirozené zvídavosti a hravosti dětí i dospělých ke zkoumání důležitých etických či filozofických otázek, rozvíjí vnímavost, kritické myšlení, spolupráci a tvořivost.
Přečtěte si více o Filozofii pro děti.


  • Realizujeme také program Active Citizens, publikovali jsme metodiku pro 2. stupeň ZŠ, poskytovali školám a učitelům metodologickou podporu.

Active Citizens je původně mezinárodní program zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit realizovaný organizací British Council ve více než třiceti zemích světa. 

V rámci spolupráce British Council a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni vznikla v roce 2012 metodika přizpůsobená českému školnímu prostředí, která zdůrazňuje posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v jejím okolí. 

Stáhněte si metodiku Active Cizitens.

Celý text Méně textu

Články