Rozvoj aktivního občanství

Rozvoj aktivního občanství

Současný svět se rychle vyvíjí a není jednoduché reflektovat změny, které se dějí. Ještě složitější je změnám porozumět a být jejich součástí. Neznamená to však, že nemá smysl se o to pokoušet. Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my se můžeme podílet na spoluvytváření prostředí, ve kterém žijeme. Posláním Variant je přinášet kvalitní metodické materiály a poskytovat podporu učitelům, kteří vychovávají mladé lidi k zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu v demokratické společnosti.

Prvním krokem k aktivnímu občanství je projevení zájmu o své okolí a snaha mu porozumět. Druhým krokem je zapojení se do věcí veřejných. Aktivní občané se snaží informovaně ovlivňovat situaci ve své obci, ve své zemi, dokonce i v mezinárodním měřítku. Chování a komunikace aktivního občana je prostoupena vzájemným respektem a nenásilím, principy dodržování lidských práv a ohledem k životnímu prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity i rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně jejích hodnot.


Ve Variantách pomáháme učitelům:

  • vzdělávat k aktivnímu občanství
  • rozvíjet u žáků kompetence pro demokratickou kulturu – podporou dialogu i rozvíjením občanských a sociálních kompetencí
  • získat jistotu při vedení komunitních projektů s globálním přesahem. 


Díky projektům žáci posilují důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracie i v sebe sama a uvědomují si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. 

Nabízíme aktivity do hodin, příručky pro pravidelnou práci s žáky i možnost dalšího vzdělávání pedagogů: 


V programu Světová škola nabízíme dlouhodobou podporu pro systematické začleňování aktivního občanství do výuky i inspiraci, jak vést žáky k zodpovědnosti a aktivitě: 


V oblasti aktivního občanství pracujeme na projektech 1Planet4All a ACP4C


Celý text Méně textu

Články

Chystáme ProAction Café aneb laboratoř nápadů!

Chystáme ProAction Café aneb laboratoř nápadů!

Hledáme střední školy do projektu 1Planet4All - Active Citizens: Chráníme klima

Hledáme střední školy do projektu 1Planet4All - Active Citizens: Chráníme klima

Chcete společně se svými žáky chránit klima? Zapojte se do projektu!

Chcete společně se svými žáky chránit klima? Zapojte se do projektu!

Chránit klima jen pro dobrý pocit nestačí

Chránit klima jen pro dobrý pocit nestačí

Dvacetiny bez dortu: Jak Bělorusko trestá studentské vůdce

Dvacetiny bez dortu: Jak Bělorusko trestá studentské vůdce

Jak pojímáme klimatické vzdělávání?

Jak pojímáme klimatické vzdělávání?

Další články