Co (z)může jedinec?

Anotace:

Aktivita vedoucí k zamyšlení studentů nad úlohou jedinců v boji za lidská práva

Cíle:

Lekce je zaměřená na seznámení se s problematikou boje za lidská práva skrze příběhy konkrétních osob, které v českém nebo celosvětovém měřítku za lidská práva bojují. Během tří vyučovacích hodin se studenti nejprve při psaní krátkého eseje, poté skrze diskuzi a přípravu prezentace pro soutěž Cena třídy, ve které budou obhajovat zvolenou osobnost boje za lidská práva, seznámí s lidskoprávní problematikou, prohloubí si své argumentační schopnosti a znalosti o konkrétních osobnostech boje za lidská práva.

Čas: 

pro delší vyučovací blok (např. 3 vyučovací hodiny)

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: občanství, participace, lidská práva

Věk studentů: střední škola