Největší přání - Co všechno cestuje

Anotace:

Děti zjišťují, jaké zboží a z jakých zemí je dováženo do České republiky. Dané země si označují do slepé mapy a propojují je s Českou republikou, aby si názorně ukázaly příklady propojenosti světa.

Cíl:

  • Žáci zjistí, ze kterých zemí se dováží zboží do České republiky
  • Orientují ve slepé mapě, označí v ní dané země a propojí je s Českou republikou
  • Uvedou příklady propojenosti světa.

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, odpovědná spotřeba

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ