Největší přání - Přátelství

Anotace:

Děti se zamýšlejí nad pocity modrého koníka, který se cítil osamělý. Hledají v textu příklady kamarádského chování postav příběhu. Děti mají příležitost refl ektovat své chování a chování spolužáků, uvádějí pozitivní příklady. Navrhují, co mohou samy zlepšit.

Cíl:

  • Žáci vysvětlí chování podporující dobré vztahy.
  • Uvažují o vztazích ve třídě, napomáhají jejich zlepšení nebo udržení jejich kvalit.

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce, práce s postoji

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ